Maatwerk onder één dak
Ervaren team & korte lijntjes
Actueel inzicht met een online portaal

Wat is een assetmanager?

Een assetmanager is degene die vastgoedfondsen financieel managet met als doel een optimaal rendement te realiseren. Curo Vastgoed is zo’n assetmanager, en ons ervaren team voert asset management uit voor onze opdrachtgevers. Hoe we dat doen en wat allemaal bij assetmanagement komt kijken, lees je in dit artikel.

De assetmanager

Door de vastgoedproposities goed te beheren, zorgt de assetmanager ervoor dat een zo gunstig mogelijk rendement wordt behaald met de fondsen in de portefeuille. Hierbij zorgt hij voor een uitgekiende balans tussen de kosten, resultaten en natuurlijk de risico’s. De assetmanager doet dit voor onder andere pensioenfondsen, vastgoedfondsen, it-bedrijven, banken maar ook installatiebedrijven, energiebedrijven en veel meer.

Assetmanager, ook in het vastgoed

De term assetmanager wordt heel divers gebruikt en ook steeds vaker in het vastgoed. In die functie houdt de assetmanager zich vooral bezig met het vastgoed financieel aantrekkelijk, duurzaam en soms ook maatschappelijk, te exploiteren.

Wat doet een assetmanager?

De primaire taak van een assetmanager is het (financieel) beheren van de assets. Wat de assets zijn, kan verschillen per bedrijf of zelfs per branche. Maar altijd zijn het middelen of eigendommen van een bedrijf die een bepaalde waarde vertegenwoordigen. Dit kunnen fysieke assets zijn zoals vastgoed, bruggen, viaducten of installaties, maar ook niet-tastbare assets zoals beleggingsfondsen.

Maximaal rendement

Of het nu een fysieke of niet-tastbare asset betreft, de assetmanager zet zich altijd in om het maximale rendement uit de asset te halen. In praktijk betekent dat de asset de gewenste prestatie moet leveren voor een zo lang mogelijke termijn tegen de laagst mogelijke kosten. Dit vereist een risico-inschatting op onder meer economisch, financieel en politiek niveau.

Het takenpakket

Een assetmanager heeft een breed takenpakket. Hij functioneert zowel op strategisch als operationeel niveau. Wat de werkzaamheden precies inhouden, is sterk afhankelijk van het bedrijf of de branche waarin gewerkt wordt. Maar globaal gesproken heeft een assetmanager het volgende takenpakket:

 • De (technische) informatie over de asset analyseren
 • Risicoanalyse en -beheersing
 • Geschatte kosten in kaart brengen
 • Investeringen bepalen (wanneer, hoeveel en wat)
 • Budgetten bepalen voor de assets
 • Assetprestaties monitoren
 • Visies en instandhoudingsplannen ontwikkelen
 • Processen en prestaties optimaliseren via innovaties en verbeteringen
 • Over ontwerpkeuzes meedenken en -beslissen
 • Ontwikkeling in de (financiële) markten bijhouden

Assetmanagers in het vastgoed

Specifiek voor het vastgoed houden de assetmanagers in deze branche zich bezig met het zo rendabel, energiezuinig, duurzaam en voor meerdere doelgroepen aantrekkelijk mogelijk maken van het vastgoed. Dit kan de ontwikkeling van een wooncomplex zijn, van een winkelcentrum, kantoren of recreatiecentra. Hierbij houden ze rekening met de vele aspecten die bij vastgoedbeheer horen, zoals dat het gebouw op bouwtechnisch, financieel, gebruiksvriendelijk en maatschappelijk vlak goed presteert. Verder zijn ook de milieuvriendelijkheid en duurzaamheid ervan, heel belangrijke facetten.

Takenpakket van vastgoed assetmanagers:

 • Maatschappelijke waarde in kaart brengen
 • (Woon)technische aspecten analyseren
 • Doelgroepanalyses maken
 • Waarderingsmodellen ontwikkelen
 • Behaalde resultaten monitoren
 • Onderhoudsplannen ontwikkelen
 • Exploitatiemanieren afwegen
 • Afstemmen van de portefeuillestrategie en de operationele staat van het vastgoed

Waar werken assetmanagers?

In vrijwel elk bedrijf met assets kan een assetmanager werken. Doorgaans zijn dit wel de grotere bedrijven die ook grote investeringen doen die gepaard gaan met bepaalde risico’s. Voorbeelden van bedrijven waar een assetmanager kan werken zijn banken, pensioenfondsen, consultancybureaus, externe inhuur, bij woningcorporaties of bij een vastgoedbedrijf zoals Curo Vastgoed.

Vastgoedbeleggers en projectontwikkelaars

Assetmanagers werken veel samen met specialisten die binnen of buiten hun bedrijf of organisatie werkzaam zijn. Dit varieert van accountants, makelaars, businessanalisten tot businesscontrollers, fondsmanagers en/of planeconomen. Typisch voor een assetmanager zijn ook de korte lijnen waarmee hij schakelt met het management in het bedrijf waar hij of zij werkt. Met wie dat precies is, is wel weer afhankelijk van het bedrijf en de branche.

Deze competenties heeft een assetmanager nodig

Als assetmanager heb je bepaalde competenties nodig, zoals:

 • Uitstekend timemanagement
 • Zelfstandig kunnen werken
 • Besluitvaardig zijn
 • Goed in relaties opbouwen
 • Makkelijk communiceren met anderen
 • Analytisch sterk
 • Helicopterview
 • Integraal denken

Word jij een assetmanager bij Curo Vastgoed?

Bij Curo Vastgoed groeien we en zijn we altijd op zoek naar gedreven professionals waaronder ook assetmanagers. Lijkt jou dat wel wat, werken bij Curo Vastgoed? Stuur ons dan jouw cv met motivatie, we zijn altijd geïnteresseerd in uitstekende krachten voor nu of wellicht later.

Maatwerk onder een dak
Ervaren team en korte lijntjes
Actueel inzicht met online portaal
erkend-leerbedrijf