Maatwerk onder één dak
Ervaren team & korte lijntjes
Actueel inzicht met een online portaal

VvE: Belangrijke stap inzake digitaal vergaderen

Goed nieuws! Op 7 juli jl. heeft de ministerraad ingestemd met het advies om het wetsvoorstel digitale vergadering voor privaatrechtelijke rechtspersonen voor te leggen aan de Raad van State. Dit is een belangrijke stap in het realiseren van een permanente wettelijke basis voor het digitaal houden van de algemene ledenvergaderingen van VvE’s.

Wetgeving tijdens coronapandemie

Tijdens de coronapandemie is er een tijdelijke regeling in het leven geroepen, welke het mogelijk maakte om digitaal te vergaderen aangaande VvE’s. Deze regeling liep op 1 februari 2023 echter af. 

Doel nieuw wetsvoorstel

Het doel van het voorstel is het faciliteren en normeren van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen bij algemene vergaderingen van privaatrechtelijke personen. Hieronder vallen VvE’s.

Maatregelen

De drie kernmaatregelen die daarvoor worden genomen betreffen een wijziging van Boek 2 en Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek, het stellen van verdere voorwaarden aan het gebruik van elektronische communicatiemiddelen bij de vergaderingen en het aanpassen van de regels voor oproeping van de algemene vergadering.   

De ministerraad vindt het belangrijk dat een digitale vergadering zoveel mogelijk een afspiegeling van een fysieke vergadering is en dat deelnemers volwaardig kunnen deelnemen aan de vergadering.

De minister van Rechtsbescherming legt het voorstel nu voor aan de Raad van State.

Branch- en belangenorganisaties, waaronder BVVB (branchevereniging VvE beheerders) maken zich hard voor een permanente wetgeving welke digitaal vergaderen mogelijk maakt.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/vergaderstukken/2023/07/07/geannoteerde-besluitenlijst-ministerraad-7-juli-2023

Maatwerk onder een dak
Ervaren team en korte lijntjes
Actueel inzicht met online portaal
erkend-leerbedrijf