Maatwerk onder één dak
Ervaren team & korte lijntjes
Actueel inzicht met een online portaal

Vastgoedpromotie door Curo Vastgoed

Curo Vastgoed staat voor all-in vastgoedmanagement, van assets door heel Nederland. Het betreft kantoren, winkelcentra, zorgvastgoed, stadions, parkeergarages, distributiecentra en woningcomplexen. Met een persoonlijke, op maat dienstverlening ondersteunt Curo Vastgoed haar opdrachtgevers. Onderdeel van het reguliere assetmanagement is vastgoedpromotie. Dit is dan ook een dienstverlening die Curo Vastgoed op maat, afhankelijk van het type asset, aan haar opdrachtgevers biedt

Doelstelling en strategie

Wat een passende en succesvolle doelstelling is, verschilt per asset. Het vooraf formuleren van een concrete doelstelling is een kritische succesfactor. Deze doelstelling wordt op vooraf bepaalde meetmomenten getoetst, om het actieplan waar nodig tijdig te kunnen bijsturen en de stakeholders te kunnen informeren.

Door de complete dienstverlening die Curo Vastgoed biedt, kennen we onze assets van binnen en van buiten, zowel op financieel, technisch als commercieel gebied. We kennen de wensen van huurders en de belangen van opdrachtgevers en weten door onze jarenlange ervaring deze twee facetten naadloos samen te brengen. Uit dit totaalbeeld bepalen we, in nauwe afstemming met onze opdrachtgever, de doelstelling van de vastgoedpromotie aangaande het betreffende asset. We geven onze opdrachtgever een compleet advies, voorzien van de doelstelling, strategie, bijbehorend budget en het concrete actieplan. 

Leegstand reduceren 

Een vaak geziene doelstelling, met name bij opdrachtgevers die de assets voor rendementsdoeleinden in eigendom hebben, is het reduceren van de leegstand. Teneinde dit doel te behalen kunnen diverse middelen worden ingezet. De bekende middelen zijn FundainBusiness, Huurbieding.nl en de websites en eventuele mailings van de bij de assets aangesloten bedrijfsmakelaars.  

De gekozen doelstelling wordt verder uitgewerkt in de strategie. Moet er bijvoorbeeld een ontmoetings- en belevenisplek worden gecreëerd of is een traditionele kantoorfunctie voldoende?

Partners 

We zijn een vastgoedmanager, geen website ontwikkelaar. Op de juiste momenten tijdens het vastgoedpromotie proces weten we dan ook de juiste partners aan te haken. Websiteontwikkelaars, seo en sea specialisten, (drone)fotograven, juristen met AVG kennis, we hebben ze allemaal in ons netwerk.  

Communicatie

Communicatie is key. Gedurende het totale proces dragen we zorg voor optimale communicatie met alle stakeholders. Dit zijn bijvoorbeeld de opdrachtgever, bestaande huurders, betrokken makelaars en andere partners. Een jaarlijks huurdersoverleg met bestaande huurders is bijvoorbeeld ook onderdeel van communicatie. Een dergelijk overleg voorziet namelijk in de benodigde input aangaande assets. Wat gaat er goed, wat zijn de USP’s van het asset, maar ook; wat kan er beter en waar kunnen we aan werken?

Arnhem Building

Een recent mooi voorbeeld van een gerealiseerd vastgoedpromotie-project is de website www.arnhem-building.nl. Onze interne promotie specialist heeft de doelstelling en strategie ontwikkeld, het budget afgestemd en tijdens de uitvoering de websiteontwikkelaar voorzien van input en bijgestuurd waar nodig.  

Er is een complete huisstijl ontwikkeld, welke in de toekomst dienst gaat doen als basis voor volgende promotie projecten van dezelfde opdrachtgever.

Vervolg is het online positioneren van de website middels onder andere Google en LinkedIn.  

Maatwerk onder een dak
Ervaren team en korte lijntjes
Actueel inzicht met online portaal
erkend-leerbedrijf