Maatwerk onder één dak
Ervaren team & korte lijntjes
Actueel inzicht met een online portaal

Toepassing prijsplafond energie bij VvE’s

Het zal niemand ontgaan zijn, vanaf 1-1-2023 geldt er in Nederland een (tijdelijk) prijsplafond aangaande energie voor alle huishoudens en een deel van het MKB.

In de praktijk blijken er echter nog veel vragen als het gaat om de toepassing van het plafond bij onder meer huishoudens vallende binnen een VvE. Het betreft de huishoudens met een gezamenlijke aansluiting. Voor hen lijkt de huidige regeling in de praktijk niet werkbaar.

VGM NL (Vastgoedmanagement Nederland, de branchevereniging voor vastgoed- en VvE managers) heeft daarom actie ondernomen en gesprekken geinitieerd met onder andere het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, politici en andere belanghebbenden. Stichting VvE Belang sluit als vertegenwooridger van VvE’s ook aan bij de gesprekken. VGM NL tracht, door deze partijen bij elkaar te brengen, tot een uitvoerbaar prijsplafond te komen.

In het persbericht van 11 oktober 2022 stelt VGM NL-bestuurslid VvE management René Brinkhuijsen de volgende vragen: “Grootverbruikers komen niet in aanmerking voor een tijdelijk prijsplafond op energie, de kleinverbruikers achter die aansluiting daarmee dus ook niet? Wat betekent dat dan voor de VvE’s? Moet de VvE de naar verwachting sterk stijgende energiekosten doorbelasten aan de eigenaars die een huishouden voeren terwijl huishoudens in bijvoorbeeld een grondgebonden woning kunnen profiteren van de regeling?” Andere vragen zijn, vervolgt Brinkhuijsen: “Is het niet eerlijker om te rekenen met het aantal appartementen in het VvE-complex maal de volumegrens, waarna vervolgens op het totaal van dat volume het prijsplafond toegepast wordt? Vallen warm tapwater en warmte ook onder de regeling? Verbruik van warmte wordt in andere gevallen door de leveranciers verrekend op basis van een referentie naar gasprijzen, zonder dat feitelijk gas af wordt genomen. Zou dat mechanisme niet moeten worden losgelaten?”

Ter beeldvorming: in Nederland zijn er ongeveer 1,25 miljoen woningen vertegenwoordigd binnen 125.000 VvE’s.

Niet alleen bij VvE’s loopt men tegen knelpunten aan, bijvoorbeeld ook gezamenlijke woonvormen zoals studentenhuizen of verenigingen kunnen met de huidige uitwerking van de regeling mogelijk geen gebruik maken van het prijsplafond voor energie.

Curo Vastgoed is aangesloten bij branchevereniging VGM NL.

Bron: VGM NL

Maatwerk onder een dak
Ervaren team en korte lijntjes
Actueel inzicht met online portaal
erkend-leerbedrijf