Maatwerk onder één dak
Ervaren team & korte lijntjes
Actueel inzicht met een online portaal

Technische inspecties van objecten; hoe gaat dat in zijn werk?

U bent eigenaar van een vastgoedobject en heeft dit object in beheer gegeven bij een vastgoedmanager. Deze vastgoedmanager adviseert u aangaande commercieel beheer van het object met als doel een mooi rendement op uw vastgoed te behalen. Huurdersadministratie verloopt netjes, technische meldingen worden opgepakt en u heeft eigenlijk geen omkijken naar het object. Op dit moment bent u volledig ontzorgd. Echter, heeft u het vastgoed vaak voor de langere termijn aangekocht en wilt u ook verzekerd zijn van rendabel vastgoed in de toekomst.

Een periodieke technische inspectie van het object draagt bij aan rendabel vastgoedmanagement voor de lange termijn.

Wat houdt het in

Periodiek onderzoekt een technisch specialist het betreffende pand van boven tot onder middels een inspectie. De bevindingen worden vastgelegd middels het zowel vooraf als ter plaatse invullen van de gegevens en bevindingen, inclusief foto’s, in een op maat ontworpen applicatie. Een keur aan onderwerpen passeert de revue. Denk hierbij aan of het pand voldoet aan alle gestelde verzekeringseisen, het energielabel, legionellapreventie, of alle installaties voldoen aan de wettelijke vereisten, brandveiligheid etc.

Het resultaat is een gedegen en compleet rapport welke wordt verstrekt aan de eigenaar van het pand. Zo zijn vastgoedeigenaren altijd op de hoogte van de status van het vastgoed en de eventuele punten die aandacht behoeven.

Hoe gaat de technisch manager te werk

Voorafgaand aan de inspectie bereidt de technisch manager zich uitgebreid voor. Zo checkt hij bijvoorbeeld of alle certificeringen en controles het afgelopen jaar zijn afgerond en of de bijbehorende certificaten in bezit zijn. De einddatum van het huidige energielabel wordt bekeken en het bestaande MJOP wordt er op nageslagen om te kijken of bepaalde onderdelen van het pand volgens de planning aan onderhoud toe zijn. Zo ja, dan kan dit worden opgenomen in het inspectierapport aan de opdrachtgever. Uiteraard wordt de vorige inspectie er bij gepakt om te bezien of er aandachtspunten naar voren kwamen die nu dienen te worden opgevolgd. Ter plaatse doorloopt de technisch manager vervolgens het hele object. Alle deuren, met name waar meters en installaties achter zitten, gaan open en ook in eventuele kruipruimtes en op het dak wordt gekeken. Er worden gedetailleerde foto’s gemaakt van alle onderdelen van het object en meterstanden worden naast gefotografeerd ook genoteerd. Het secuur vastleggen van de meterstanden is onder andere voor belang voor het achteraf opstellen van een gedegen servicekostenafrekening.

Nieuwste wet- en regelgeving

Technische inspecties worden altijd gedaan conform de laatste wet- en regelgeving. Zo zorgt een recente wetswijziging er bijvoorbeeld voor dat vanaf juli 2022 rookmelders in bestaande bouw verplicht zijn en zijn de benodigde NEN en SCIOS certificeringen opgenomen in de inspectie. De vastgoedmanager zorgt voor het opnemen van de continu veranderende wet- en regelgeving in de inspectie.

En hoe dan verder?

Eventuele aandachtspunten die uit de inspectie naar voren komen worden door de vastgoedmanager geprioriteerd voor de korte- en lange termijn en het resultaat wordt uitgebreid met de vastgoedeigenaar besproken. Aandachtspunten die een veiligheidsissue vormen worden bijvoorbeeld zo snel mogelijk opgepakt en weer andere aandachtspunten kunnen aanvullend in het MJOP opgenomen worden voor de langere termijn.

Gedegen property management

Een periodieke inspectie van de gehele portefeuille is een onderdeel van gedegen property management van uw vastgoedportefeuille. Hiermee wordt niet alleen een stabiel rendement op korte termijn, maar zeker ook een gedegen rendement op de lange termijn bewerkstelligd.

Meer weten of een technische inspectie aanvragen?

Wilt u meer weten over hoe de inspecties in zijn werk gaan of heeft u een object in bezit welke nodig toe is aan een technische inspectie? De technisch specialisten van Curo Vastgoed kunnen u helpen.

Ieder object in de portfolio van Curo Vastgoed, of Curo Vastgoed nu enkel het property management, asset management of het totale vastgoedmanagement aangaande het object uitvoert, wordt periodiek onderworpen aan een grondige inspectie.

We horen graag van u als we iets voor u kunnen betekenen.

Maatwerk onder een dak
Ervaren team en korte lijntjes
Actueel inzicht met online portaal
erkend-leerbedrijf