Maatwerk onder één dak
Ervaren team & korte lijntjes
Actueel inzicht met een online portaal

Getransformeerde (kantoor)panden populaire woonbestemming

Ondanks dat nieuwbouw nog steeds de grootste bron van nieuwe woningen is, wonen steeds meer mensen in een oude school, een voormalig kantoorpand of winkel. Vorig jaar werden er zelfs 12.500 van dit soort panden getransformeerd tot woonhuis. 

Deze cijfers blijken uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. 

Het aantal transformaties van dit soort panden neemt de laatste jaren sterk toe en dit zien we dan ook terug binnen ons netwerk. Sterker nog, we werken er zelf actief aan mee. In 2019 werden er 12.000 transformaties gerealiseerd, waar het in 2017 nog 10.000 waren. Vorig jaar vormden de tot-woning-getransformeerde-panden zo’n 13% van het totale aantal woningen dat aan de woningvoorraad werd toegevoegd. Een significant aandeel dus.

Verbeterd straatbeeld

Er werden vorig jaar maar liefst 5.700 kantoren omgebouwd tot woning. Dit is 46% van het totale aantal kantoorgebouwen met een nieuw bestemmingsplan. Een kwart van dit cijfer betrof oud-winkelpanden en maatschappelijk vastgoed zoals kerken of schoolgebouwen. Deze projecten dragen niet alleen bij aan het inperken van de woningnood, ook het straatbeeld knapt er flink van op. In de binnenstad van Deventer zijn bijvoorbeeld diverse uiteenlopende objecten te vinden die reeds zijn getransformeerd of nog op de planning staan. Van leegstaande winkels en oude pakhuizen tot een kerk in de Smedenstraat – het is en wordt allemaal aangepakt.

De woningen die zich in deze getransformeerde panden bevinden zijn over het algemeen relatief klein. Vorig jaar had 45% van deze woningen een oppervlakte tot 50 m². Ook zijn het vaak huurwoningen (84% in 2018) als eigendom van private partijen zoals institutionele beleggers. 

Projecten door heel Nederland

Rotterdam is koploper wat betreft transformaties; daar werden ruim 1900 panden verbouwd. Dit is goed voor 37% van de totale Rotterdamse woningvoorraad in dat jaar. Amsterdam staat op plek twee met 1.320 transformaties (17%). Maar niet alleen in het westen van het land wordt er hard getransformeerd. Zo zijn we bij Curo Vastgoed recent nog begonnen met de transformatie van een oude apotheek in Lochem. Op onze website zijn verschillende voorbeelden van transformaties te vinden die inzicht geven in hoe we deze projecten aanvliegen en welk resultaat het oplevert.

Transformatie van panden naar soort in 2019

Kantoren in trek

Tijdens de vorige economische crisis liep de leegstand op de kantorenmarkt op tot bijna 17%. Sindsdien zetten overheden het mes in de nieuwbouw van kantoren. Om deze leegstand op te vangen is er volop ingezet op transformatie van die kantoren tot woningen, creatieve broedplaatsen en hotels. 

En hoewel er opnieuw een recessie op komst is, ligt het schrikbeeld van enorm veel leegstand tijdens de huidige coronacrisis niet opnieuw op de loer, zo verklaren onderzoekers van vastgoedbureau Colliers International. Ook het CBS zelf zag de leegstand in de afgelopen jaren flink dalen en verwacht dat dit niet zal stagneren. 

Sterker nog, volgens huizenwebsite Funda is er op dit moment juist meer vraag naar kantoren. Vooral kleinere kantoren en winkelpanden zijn gewild. Maar ook loodsen, fabriekshallen en distributiecentra zijn al zeker een jaar bijzonder in trek. 

Transformatie is de toekomst 

Het transformeren van leegstaande panden tot woningen is dus een kostenefficiënte en snelle manier om de woningnood tegen te gaan. Door in te spelen op de toenemende vraag naar woningen en de afnemende vraag naar kantoorruimte, is de eerste stap naar de oplossing gezet.  

Bron: https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/life/artikel/5193211/woningmarkt-kantoren-leegstand-transformatie-woonhuis-school-winkelpand 

Maatwerk onder een dak
Ervaren team en korte lijntjes
Actueel inzicht met online portaal
erkend-leerbedrijf