Maatwerk onder één dak
Ervaren team & korte lijntjes
Actueel inzicht met een online portaal

Energiebesparingsplicht vanaf 2023

Wat betekent dat voor uw vastgoed? 

Om minder energie te verbruiken, minder CO2 uit te stoten en minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen, is de energiebesparingsplicht opgenomen in de Omgevingswet. Deze verplichting kan gelden voor gebouwen met een gebruiksfunctie, zoals kantoren of winkelcentra en in sommige gevallen ook voor appartementencomplexen. Wat deze energiebesparingsplicht in het kort inhoudt en wat dat voor u betekent, leest u in dit blog.

Wat is de energiebesparingsplicht? 

De energiebesparingsplicht geldt per 1 juli 2023 en is een verplichting voor bedrijven en instellingen om energiebesparende maatregelen te nemen aan de gebouwgebondeninstallaties. Die maatregelen moeten binnen maximaal 5 jaar terugverdiend worden. De besparingsplicht geldt voor bedrijven en instellingen die per jaar 50.000 kWh aan elektriciteit verbruiken, of 25.000 m3 aardgas of een equivalent daarvan.

Het energieverbruik bepalen 

Het energieverbruik moet gemeten worden over een recent en representatief jaar. Stel dat u een kantorengebouw verhuurt, maar dat dat complex een paar maanden leeg stond, dan is dat jaar niet representatief. Ook gaat het om de energie die verbruikt wordt op de locatie. Een laadpaal voor elektrische auto’s hoeft niet meegeteld te worden, tenzij daarmee voertuigen opgeladen worden die op de locatie blijven. Zoals een heftruck in een magazijn.

Welke energiebeperkendemaatregelen zijn mogelijk?

LED-verlichting, isolatie en het installeren van een energiemanagementsysteem zijn natuurlijk de meest voor de hand liggende energiebeperkendemaatregelen. Maar er zijn er nog veel meer. Die zijn te vinden in de EML, Erkende Maatregelenlijst. Daarin staan de erkende maatregelen die genomen kunnen worden voor gebouwen, faciliteiten en processen.

Verplicht rapporteren

De energiebesparingsplicht is meer dan alleen het nemen van de juiste maatregelen. Het betekent ook dat u elke 4 jaar moet rapporteren welke maatregelen genomen zijn. Deze melding gebeurt via het eLoket van de RVO. Hierbij moet onder andere aangegeven worden welke maatregelen zijn doorgevoerd, wat niet van toepassing is en wat wel verplicht is maar nog moet worden uitgevoerd en wanneer dat dan gebeurt.

Gebouwen met een woonfunctie

De energiebesparingsplicht geldt in principe alleen voor inrichtingen voor de Wet milieubeheer. Appartementencomplexen of andere gebouwen met een woonfunctie vallen daar niet onder. Maar in sommige gevallen geldt de energiebesparingsplicht toch wel voor gebouwen met een woonfunctie. Als bijvoorbeeld een appartementencomplex een gezamenlijke stookinstallatie heeft die groter is dan 130 kW. De gezamenlijke voorzieningen, zoals de liften en parkeergarage, worden dan als inrichting beschouwd. Is het energieverbruik van die voorzieningen zo hoog dat ze aan de eisen van deze verplichting voldoen? Dan geldt ook daarvoor de informatieplicht.

Erkende monumenten

De energiebesparingsplicht kent een uitzondering voor erkende monumenten. Hierbij geldt wél de energiebesparingsplicht maar is het niet altijd mogelijk om de gewenste maatregelen uit te voeren om het gebouw te verduurzamen. De EML heeft hiervoor specifieke technische randvoorwaarden opgenomen.

Meer weten? Vraag het de specialisten van Curo Vastgoed

Wilt u weten wat de consequenties zijn van de energiebesparingsplicht voor uw vastgoed? Dan kunt u rekenen op de specialisten van Curo Vastgoed. Stel ons gerust uw vragen, we staan voor u klaar.

 

Maatwerk onder een dak
Ervaren team en korte lijntjes
Actueel inzicht met online portaal
erkend-leerbedrijf