Maatwerk onder één dak
Ervaren team & korte lijntjes
Actueel inzicht met een online portaal

Doorvalbeveiliging verplicht

Bij huurwoningen en bij nieuwbouw

Ongelukken zitten in een klein hoekje, en in het geval van oudere woningen vaak ook in het raamkozijn. Veel van de oudere woningen hebben nog ramen met enkel glas. En ramen met vensterbanken tot 60 cm. In al die gevallen is het risico dat mensen door de ramen heen vallen, groter. Daarom is er nu een verplichte doorvalbeveiliging, zowel voor huurwoningen (bestaande bouw) als bij nieuwbouw.

Wanneer is doorvalbeveiliging verplicht?

In oudere woningen zijn lage vensterbanken tot 60 cm hoogte toegestaan. Doorvalbeveiliging in bestaande bouw is verplicht bij ramen die open kunnen en waaronder de borstwering maximaal 60 centimeter is. De doorvalbeveiliging in die ramen moet dan op ten minste 85 cm hoogte zijn. Bij nieuwbouw geldt dat ramen altijd met dubbel glas opgeleverd moeten worden en met vensterbanken die ten minste 85 cm hoog zijn.

Dubbel of gelaagd glas voor extra veiligheid 

Ook als de borstwering, zoals een vensterbank, hoger is dan het toegestane minimum, of als het raam niet open kan, kan het verstandig zijn om doorvalbeveiliging aan te brengen. En ervoor te zorgen dat het glas sterk genoeg is, zoals met dubbel glas of gelaagd glas. Dit glas geldt overigens niet als vervanging van de doorvalbeveiliging, het is alleen een extra veiligheidsmaatregel die genomen kan worden.

Wat is doorvalbeveiliging?

Doorvalbeveiliging is een stang of buis die horizontaal in het raamkozijn geplaatst wordt om de veiligheid te verhogen. Het kan zowel binnen als buiten het raam bevestigd worden en dient om te voorkomen dat iemand door het glas heen kan vallen. Bij het bevestigen van de doorvalbeveiliging geldt ook dat de afstand tussen het kozijn en de stang maximaal 20 cm mag zijn.

Ontwerpbesluit tot wijziging

Begin juni heeft demissionair minister De Jonge een ontwerpbesluit tot wijziging van het huidige Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) aan de Tweede en Eerste Kamer voorgelegd. De verplichte doorvalbeveiliging is daar onderdeel van. Naar verwachting gaat deze nieuwe regelgeving in op 1 januari 2024.

Flyer voor huurders en bewoners

Om nu alvast zoveel mogelijk huurders en bewoners op de risico’s te attenderen, heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties samen met landelijke verhuurdersorganisaties een flyer over doorvalveiligheid gemaakt. Zodat ook huurders en bewoners zelf bewust zijn van onveilige situaties, zoals in de vensterbank zitten of kinderen die zich achter gordijnen, en voor het raam, verstoppen.

Voor vastgoedeigenaren

Vastgoedeigenaren krijgen als dit voorstel doorgaat, de verplichting om doorvalbeveiliging aan te brengen zodra in een huurwoning de kozijnen met ramen worden vervangen. Wordt uw vastgoed door Curo Vastgoed beheerd, dan weet u zeker dat wij op de hoogte zijn van de actuele ontwikkelingen rondom dit ontwerpbesluit en dat we u informeren zodra eventueel gewijzigde wetgeving ook van invloed is op uw vastgoed.

Meer weten? Vraag het de specialisten van Curo Vastgoed

Wilt u nu al meer weten over de mogelijke gevolgen van de aanstaande verplichting rondom doorvalbeveiliging bij woningen? Of wat u sowieso kunt doen aan doorvalbeveiliging voor de huurders van uw vastgoed? Vraag het ons gerust. De specialisten van Curo Vastgoed zijn bekend met de ontwikkelingen en de mogelijkheden en we gaan daarover graag met u in gesprek.

Bron: https://www.volkshuisvestingnederland.nl/actueel/nieuws/2023/06/22/besluit-bouwwerken-leefomgeving-zorgt-voor-verbetering-op-4-punten

Maatwerk onder een dak
Ervaren team en korte lijntjes
Actueel inzicht met online portaal
erkend-leerbedrijf