Maatwerk onder één dak
Ervaren team & korte lijntjes
Actueel inzicht met een online portaal

Vroegsignalering Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS)

Vanaf 1 januari 2021 is de wijziging van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS) ingegaan, aangaande de zogenaamde ‘Vroegsignalering’. Door de aanpassing van de WGS zijn ook verhuurders vanaf dat moment verplicht om signalen van betalingsachterstanden van huurders door te geven richting de gemeente. Verhuurders zijn een zogenaamde ‘signaalpartner’ geworden. Dit betreft woningverhuur.

Verhuurders hebben een Landelijk Convenant Vroegsignalering NVVK ondertekend. Het voordeel van het Landelijk Convenant Vroegsignalering is dat niet iedere gemeente zelfstandig afspraken hoeft te maken met de verhuurders die zijn aangesloten bij de deelnemende koepelorganisaties. Het convenant is dinsdag 15 december virtueel ondertekend door Vastgoed Belang, IVBN en Kences. Het convenant wordt ondersteund door branchevereniging Vastgoedmanagement Nederland (VGM NL).

De wettelijke verplichting van de vroegsignalering ligt bij de verhuurder. De verhuurder kan ons, Curo Vastgoed, als beheerder van de objecten echter vragen de bijbehorende werkzaamheden uit te voeren. Het doorgeven van de betreffende informatie aan de gemeente verloopt via een vaste procedure, welke per gemeente kan verschillen. Tevens is VGM (branchevereniging Vastgoed Management Nederland) bezig met het uitwerken van een praktische, standaard werkwijze. Mocht een situatie zoals bovenstaande zich voordoen, dan stemmen wij vanuit Curo Vastgoed op maat met onze opdrachtgevers af hoe te handelen.  

Bron: VGM

Maatwerk onder een dak
Ervaren team en korte lijntjes
Actueel inzicht met online portaal
erkend-leerbedrijf