Maatwerk onder één dak
Ervaren team & korte lijntjes
Actueel inzicht met een online portaal

Vervallen Tijdelijke wet Covid-19 voor digitaal vergadering VvE's per 1 februari 2023

Op 5 december j.l. is er vanuit de kamer het bericht gekomen dat de meeste bepalingen vanuit de “Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid” in beginsel per 1 februari 2023 zullen vervallen. Aangaande VvE’s betekent dit dat het verlengingsbesluit aangaande het digitaal vergaderen, tot een einde komt.

De branchevereniging voor vastgoed- en VvE managers, VGM NL, is samen met Stichting VvE Belang en BVVB voorstander van het bieden van een permanente mogelijkheden tot digitaal vergaderen. Dit mede gezien de continuïteit van VvE’s en de verduurzamingsopgave die bij vele VvE’s aan de orde van de dag is. VGM NL blijft aandacht vragen voor het onderwerp.

Bron: VGM NL

Maatwerk onder een dak
Ervaren team en korte lijntjes
Actueel inzicht met online portaal
erkend-leerbedrijf