Maatwerk onder één dak
Ervaren team & korte lijntjes
Actueel inzicht met een online portaal

Uw vastgoed-data volledig geautomatiseerd aangeleverd door Curo Vastgoed

Voor het (her)financieren van vastgoed en vastgoedportefeuilles vragen banken steeds meer informatie van vastgoedeigenaren en beleggers. Niet alleen bij het aangaan van de financiering, maar ook tussentijds kan om dergelijke, actuele informatie worden verzocht.

Curo Vastgoed kan haar opdrachtgevers hierin ontlasten, met behulp van ons geavanceerde en up-to-date CRM systeem.

Rapportages aanleveren via SBR

Het aanleveren van kredietrapportages via SBR, Standard Business Reporting, is vanaf 2017 de standaard voor digitale gegevensuitwisseling. Financiële rapportages, zoals jaarrekeningen en belastingaangiften, kunnen op deze manier digitaal en gestandaardiseerd worden aangeleverd bij de Belastingdienst, de KvK, het CBS en de banken.

Doordat dit een volledig geautomatiseerd proces is, zijn er een aantal voordelen; minder foutgevoelig, veiliger, efficiënter, duurzamer en er is een koppeling met fiscale software en boekhoudpakketten, zoals met het CRM pakket van Curo Vastgoed.

In de praktijk

Banken wensen in de praktijk steeds vaker de gevraagde informatie in XBRL-formaat te ontvangen. De CRM partner van Curo Vastgoed heeft in samenwerking met SBR Nexus een koppeling ontwikkeld, waardoor de betreffende informatie compleet geautomatiseerd en in het juiste bestandsformaat aan de bank kan worden aangeleverd. Dit bespaart in de praktijk veel tijd, het handmatig samenstellen van huurlijsten behoort tot het verleden.

Uw voordeel als vastgoedeigenaar 

Curo Vastgoed staat bekend om het ontzorgen van vastgoedeigenaren en vastgoedbeleggers. Middels dit proces gaan we hierin weer een stapje verder. Het proces van een kredietaanvraag kan aanzienlijk worden verkort en gezien de compleetheid van de verstrekte informatie, wordt de kans op een verzoek om aanvullende informatie vanuit de bank kleiner.   

De vastgoedprofessionals van Curo Vastgoed vertellen u graag meer over de dienstverlening.

Maatwerk onder een dak
Ervaren team en korte lijntjes
Actueel inzicht met online portaal
erkend-leerbedrijf