Maatwerk onder één dak
Ervaren team & korte lijntjes
Actueel inzicht met een online portaal

Transactieprijzen van commercieel vastgoed wederom gestegen

Stijgende trend zet door

In het eerste kwartaal van 2021 waren de transactieprijzen van commercieel vastgoed, te weten kantoren, industriepanden en huurwoningen hoger dan een jaar eerder. De transactieprijzen van winkelpanden namen ook toe, maar in mindere mate dan de andere vastgoedtypen. Hiermee zet de trend van stijgende prijzen van commercieel vastgoed verder door. Daarnaast werden in het eerste kwartaal voor een hogere bouwsom vergunningen afgegeven. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS en het Kadaster.

De prijsindices commercieel vastgoed bestaan uit prijsindices voor verkochte huurwoningen, industriepanden, kantoren en winkelpanden. De prijzen van al deze vastgoedtypen zijn in het eerste kwartaal van 2021 gestegen ten opzichte van een jaar eerder. De prijzen van industriepanden steeg het sterkst met 6,6 procent, gevolgd door die voor kantoren met 6,1 procent en huurwoningen met 4,4 procent. De transactieprijzen voor winkelpanden vertoonden met 2,3 procent de kleinste stijging.

De prijzen van commercieel vastgoed daalden sinds het begin van de waarneming in 2008. Tussen 2014 en 2016 vertoonden de prijsontwikkelingen een omslag. Sinds deze omslag zijn transactieprijzen van huurwoningen met ruim 69 procent het meest in prijs gestegen, gevolgd door kantoren met ruim 46 procent en industriepanden met bijna 42 procent. De prijzen van winkelpanden vertoonden met een stijging van 9 procent ten opzichte van hun dieptepunt in 2016 de minste tekenen van herstel. De prijzen van huurwoningen en industriepanden zijn inmiddels hoger dan het niveau van 2008. De prijzen van kantoren en winkelpanden liggen onder het niveau van 2008.

Vergunde bouwkosten bedrijfsgebouwen eveneens hoger

De totale ingeschatte bouwkosten van vergunde nieuwbouw en verbouw van bedrijfsgebouwen lagen in het eerste kwartaal van 2021 27 procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2020. Over heel 2020 lagen de vergunde bouwkosten 5 procent hoger dan in 2019.

Voor de nieuwbouw van bedrijfsgebouwen werd in het eerste kwartaal van 2021 voor ruim 1,3 miljard euro aan bouwkosten een vergunning afgegeven, 55 procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2020. De vergunde bouwsom voor verbouwing, herstel en uitbreiding van bedrijfsgebouwen lag met 457 miljoen euro juist 18 procent lager dan een jaar eerder.
De totale bouwkosten van verleende bouwvergunningen geven een indicatie voor wat er in de nabije toekomst gebouwd zal worden.

Minder bouwkosten voor kantoren vergund, meer voor winkels

De vergunde bouwkosten voor kantoren lagen in het eerste kwartaal van 2021 met ruim 51 miljoen euro bijna 56 procent lager dan een jaar eerder. Over heel 2020 lagen de vergunde bouwkosten bijna 22 procent lager dan in 2019. Vooral de nieuwbouw van kantoren bleef achter. In 2020 namen de vergunde bouwkosten voor nieuwbouw af met 38 procent, terwijl de vergunde bouwsom voor verbouw, herstel en uitbreiding met 5 procent toenam.

Voor de bouw of verbouw van winkels werd voor ruim 47 miljoen euro aan geraamde bouwkosten vergund in het eerste kwartaal van 2021. De vergunde bouwkosten voor nieuwbouw lag 15 procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2020, terwijl voor verbouw, herstel en uitbreiding ongeveer hetzelfde werd vergund. In 2020 namen zowel de vergunde bouwkosten voor nieuwbouw (+14 procent) als voor verbouw (+27 procent) toe. Voor winkels worden doorgaans meer vergunningen aangevraagd voor verbouw, herstel en uitbreiding, dan voor nieuwbouw.

Bron: CBS

Maatwerk onder een dak
Ervaren team en korte lijntjes
Actueel inzicht met online portaal
erkend-leerbedrijf