Maatwerk onder één dak
Ervaren team & korte lijntjes
Actueel inzicht met een online portaal

Tegemoetkoming energieprijzen bij blokaansluiting

Indicatie bekend voor woningbouwcorporaties

Dat het prijsplafond niet de ideale oplossing is voor huishoudens met blokaansluiting voor gas, warmte of elektriciteit, is al een tijdje bekend. Maar een oplossing was er nog niet. Nu is bekend dat het kabinet met spoed aan een regeling werkt om ook voor deze groep duidelijkheid te creëren.

Energievoorschotten bepalen

Omdat onder meer woningbouwcorporaties de energievoorschotten voor hun huurders of leden willen bepalen, is het van belang dat ze weten met welke tarieven ze rekening moeten houden. De overheid heeft daarom een indicatie van de tegemoetkoming bekend gemaakt.

Eerste helft 2023

Het bedrag dat nu als tegemoetkoming is genoemd, geldt voor de eerste helft van dit jaar. Het kabinet werkt de definitieve regeling op dit moment uit en zal deze naar verwachting midden februari bekend kunnen maken.

Alle bedragen op een rij

Op de site van de Rijksoverheid staan de bedragen voor de verschillende doelgroepen vermeld. Wil je weten met welke (voorlopige) tegemoetkoming je rekening kunt houden? Check dan hier de bedragen voor de huishoudens met blokaansluiting voor de eerste helft van dit jaar.

Fluctuerende energieprijzen

Een inschatting voor de tegemoetkoming van de energieprijzen bij blokaansluiting voor de tweede helft van dit jaar, wordt nog niet gegeven. Die wordt op een later moment vastgesteld. Het kan dan meebewegen met de fluctuaties van de energieprijzen.

Financiering speciaal voor de kleine VvE's

Verduurzaming is voor kleine VvE’s vaak een nog grotere uitdaging. Kleine VvE’s zijn Verenigingen met minder dan 8 appartementen. Om ook deze groep in staat te stellen het complex te verduurzamen, is voor hen een financiering mogelijk door het Warmtefonds. Deze financiering bestaat uit onder meer een zogenoemd vangnet dat ingezet kan worden als individuele appartementseigenaren de kosten toch niet kunnen betalen. De anderen in de VvE lopen daardoor geen risico dat zij alsnog voor die kosten opdraaien.

Duidelijkheid voor VvE's en verhuurders

Als de regeling half februari definitief is, zal deze zo snel mogelijk ook worden ingevoerd. Pas dan zal duidelijk worden of de tegemoetkoming aan de VvE’s en verhuurders ook daadwerkelijk uitbetaald wordt.

Meer weten? Vraag het Curo Vastgoed!

Meer informatie over deze voorlopige indicatie van de tegemoetkoming energiekosten voor blokverwarming, lees je ook in dit artikel op de site van de Rijksoverheid. Heb je daar vragen over voor de huurders van jouw vastgoed? Of voor de leden van jullie VvE? Vraag het ons. Onze specialisten in vastgoedbeheer staan voor je klaar.

*) Bronvermelding: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/01/18/tegemoetkoming-hoge-energie-prijzen-voor-huishoudens-met-blokaansluiting-bekend

Maatwerk onder een dak
Ervaren team en korte lijntjes
Actueel inzicht met online portaal
erkend-leerbedrijf