Maatwerk onder één dak
Ervaren team & korte lijntjes
Actueel inzicht met een online portaal

Technisch vastgoedbeheer door Curo Vastgoed

Alles voor u geregisseerd

Met technisch vastgoedbeheer behoudt u de kwaliteit en uitstraling van uw vastgoed. Wat natuurlijk belangrijk is om het maximaal te laten renderen. Bij Curo Vastgoed regelen we dat technische beheer van uw vastgoed. Wij nemen de regie zodat u maar één aanspreekpunt heeft en kunt rekenen op onze professionele aanpak waarbij we altijd oog hebben voor uw vastgoed, de gebruikers ervan en uw belangen.

Onderhoud en controle van uw vastgoed

Een belangrijk onderdeel van het vastgoedbeheer is het structurele onderhoud en de controle daarop. En dat is dan ook precies wat het technisch vastgoedbeheer inhoudt: de nauwkeurige controle en het zorgvuldige onderhoud. Daarmee behoudt of stijgt de waarde van het vastgoed en blijft het ook een aantrekkelijk pand voor huurders. Curo Vastgoed verzorgt ook dit aspect van vastgoedbeheer voor haar opdrachtgevers, door daarin te adviseren, het uit te voeren en met begeleiding waar nodig.

Een regierol

Als technisch vastgoedbeheerder sta je tussen alle partijen in. Je bent het eerste aanspreekpunt voor de huurders en de vaste contactpersoon voor de vastgoedeigenaar. En die rol nemen wij dan ook; een regierol waarbij wij het voortouw nemen in het initiëren, organiseren en coördineren van de werkzaamheden. Zo hebben de huurders en de verhuurder één contactpersoon, dat is wel zo duidelijk en prettig voor iedereen.

Herstel- en reparatiewerk

Het technische vastgoedbeheer betekent dat huurders ons inschakelen als iets gerepareerd moet worden of als er schade is. Deze herstel- of reparatiewerkzaamheden laten wij conform de afspraken met de eigenaar, door onze vakkundige partners uitvoeren. Zelf behouden wij de eindverantwoordelijkheid wat in praktijk betekent dat we controleren of het werk juist, tijdig en volgens de gewenste kwaliteit is uitgevoerd.

MJOP; tijdig inzicht in het onderhoud en de kosten voor de komende jaren

Ook zorgen we ervoor dat eventuele gebreken aan het vastgoed zo snel mogelijk in kaart worden gebracht. Met regelmatige inspecties aan de objecten houden we goed overzicht op de staat van het vastgoed en weten we wat nodig is om te onderhouden of te herstellen. Die kennis verwerken we in een op maat gemaakt meerjarenplan (een MJOP). Daarin beschrijven we het groot onderhoud dat de aankomende jaren nodig is. Met een MJOP weet u als vastgoedeigenaar dus welk onderhoud de komende jaren nodig is. En daarmee ook welke kosten u kunt verwachten. Een belangrijk inzicht waarmee budgetten tijdig vrijgespeeld kunnen worden.

Kosten voor de huurders

Overigens zijn niet alle kosten van het onderhoud voor de vastgoedeigenaar. Wet- en regelgeving bepaalt welke onderhoudskosten voor rekening van de huurder komen. Als vastgoedbeheerder zorgen wij ervoor dat die kosten ook doorbelast worden aan de huurders van uw pand.

De onderdelen van technisch vastgoedbeheer

Het technisch vastgoedbeheer bestaat uit veel verschillende activiteiten die er allemaal op gericht zijn om het vastgoed technisch in zo’n goed mogelijke staat te krijgen en te behouden. De werkzaamheden die we daarvoor onder andere uitvoeren zijn:

  • Inspecties aan het vastgoed
  • Meerjarenonderhoudsplanningen opstellen
  • Servicediensten zoals huismeester, schoonmaak en storings- of onderhoudsmeldingen
  • Groot en klein onderhoudswerk begeleiden
  • Klachten en reparaties afhandelen
  • Vakmensen inschakelen t.b.v. herstel- en reparatiewerk
  • Brandveiligheid controleren
  • Verbouwingen indien nodig bij bijvoorbeeld verhuur

Ook interesse in technisch vastgoedbeheer?

Bij Curo Vastgoed vullen we onze rol als vastgoedbeheerder vakkundig en professioneel in. Dat betekent dat wij u volledig ontzorgen, uw vastgoed beheren alsof het onze eigen portefeuille betreft en we altijd als een regisseur de volledige controle en uitvoering van u overnemen. Of een deel, als u dat liever heeft. Hoe u het technisch vastgoedbeheer ook wilt uitbesteden, met onze dienstverlening heeft u er geen omkijken meer naar! Wilt u weten wat we voor uw vastgoed kunnen betekenen? Laten we dan eens kennismaken!

Maatwerk onder een dak
Ervaren team en korte lijntjes
Actueel inzicht met online portaal
erkend-leerbedrijf