Maatwerk onder één dak
Ervaren team & korte lijntjes
Actueel inzicht met een online portaal

Subsidieregeling voor verduurzaming binnen de VvE

Meer mogelijk met eenvoudiger, bredere subsidieregeling

Om sneller woningen te verduurzamen, is er sinds januari van dit jaar een nieuwe subsidieregeling speciaal voor woningen die tot een VvE behoren, zo’n 20% van alle woningen. Deze regeling is breder en eenvoudiger wat de verduurzaming binnen VvE’s moet stimuleren.

Praktische, financiële oplossingen

Omdat in een VvE alle individuele appartementseigenaren gezamenlijk eigenaar van een gebouw zijn, is verduurzaming voor VvE’s vaak veel lastiger. Deze subsidieregeling biedt daar praktische, financiële, oplossingen voor.

SVVE: Subsidieregeling Verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaars

De Subsidieregeling Verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaars (SVVE) is gestart in januari ’23 en loopt ten minste door tot 2028. In het algemeen voorziet de regeling in meer financieringsmogelijkheden voor VvE’s. Zo komt er nu één regeling voor de gehele verduurzaming van een VvE-pand.

Al mogelijk vanaf 1 isolatiemaatregel

Een andere wijziging ten opzichte van de oude situatie is dat het met de SVVE mogelijk is om voor één isolatiemaatregel subsidie aan te vragen. Voorheen moest een VvE minstens twee isolatiemaatregelen uitvoeren alvorens ze subsidie kon aanvragen.

Hoger subsidiebedrag per appartement

Ook het maximale subsidiebedrag per appartement wordt verhoogd binnen de SVVE. Dit was € 10.000 en is nu € 15.000 voor elk afzonderlijk appartement. Daarbij is er ook nog de mogelijkheid voor subsidie voor professionele bouwbegeleiding als sprake is van een zeer energiezuinig pakket (ZEP).

Financiering speciaal voor de kleine VvE's

Verduurzaming is voor kleine VvE’s vaak een nog grotere uitdaging. Kleine VvE’s zijn Verenigingen met minder dan 8 appartementen. Om ook deze groep in staat te stellen het complex te verduurzamen, is voor hen een financiering mogelijk door het Warmtefonds. Deze financiering bestaat uit onder meer een zogenoemd vangnet dat ingezet kan worden als individuele appartementseigenaren de kosten toch niet kunnen betalen. De anderen in de VvE lopen daardoor geen risico dat zij alsnog voor die kosten opdraaien.

Versnellingsagenda voor verduurzaming VvE-gebouwen

Deze nieuwe subsidieregeling voor VvE’s is in een Kamerbrief aangekondigd door minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, mede namens de minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind. Het is onderdeel van een versnellingsagenda waarbij de komende maanden nog meer maatregelen onderzocht worden om de VvE’s te ondersteunen bij de verduurzaming van hun panden.

VvE-beheer door vastgoedspecialisten

Voor professioneel VvE-beheer kunt u rekenen op de vastgoedspecialisten bij Curo Vastgoed. Wij zorgen voor het VvE-beheer van panden door heel Nederland. Wilt u daar meer over weten? Of over de mogelijkheden van deze subsidieregeling voor verduurzaming binnen de VvE? Vraag het ons!

*) Bronvermelding: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/12/23/verbetering-financiele-ondersteuning-bij-gebouwen-van-vves

Maatwerk onder een dak
Ervaren team en korte lijntjes
Actueel inzicht met online portaal
erkend-leerbedrijf