Maatwerk onder één dak
Ervaren team & korte lijntjes
Actueel inzicht met een online portaal

Subsidie energiebesparing eigen huis VvE per 31 maart jl. gewijzigd

Op dinsdag 31 maart 2021 is de Regeling wijziging van de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis ter verhoging van de subsidieplafonds bekendgemaakt in de Staatscourant. Het Subsidieloket energiebesparing eigen huis (SEEH) is per 1 april 2021 dan ook weer opengesteld.

Er is 70 miljoen euro extra budget beschikbaar om de SEEH-aanvragen, ingediend voor sluitingsdatum van 31 december 2020, af te kunnen handelen. Met het nieuwe budget voor subsidies aan VvE’s kunnen dus zowel nog lopende als toekomstige aanvragen worden toegewezen. VvE’s die nog moeten starten met een aanvraag zullen op die manier ook kans maken op een subsidie. Hierbij geldt (nog steeds) het beginsel wie het eerst komt, het eerst maalt.

Het doel van de subsidie

De Subsidie energiebesparing eigen huis VvE is bedoeld voor energieadvies en/of energiebesparende isolatiemaatregelen. Dit is van toepassing op VvE’s die energie willen besparen in hun gebouw en de appartementen. Deze subsidie is bestemd voor (gemengde) VvE’s, woonverenigingen en wooncoöperaties. Commercieel vastgoed binnen de VvE (zoals winkels of kantoren) is echter uitgesloten van subsidie.

Aanvraagprocedure

De aanvraag voor de subsidie dient ingediend te zijn voordat er met de renovatie van uw gebouw wordt gestart. U moet minimaal twee isolatiemaatregelen uitvoeren in de bestaande thermische schil. De maatregelen moeten voldoen aan minimale isolatiewaarden en minimale oppervlakten. Kiest u voor maatregelen voor dak- en/of vloer-/bodemisolatie? Dan moet u minimaal 70% van het gehele dak en/of de gehele vloer/bodem isoleren. Meer over (de administratieve afwikkeling van) het aanvraagproces vindt u hier

Bron: VGM 

Maatwerk onder een dak
Ervaren team en korte lijntjes
Actueel inzicht met online portaal
erkend-leerbedrijf