• Uw partner op het gebied van vastgoed

VvE beheer Arnhem

Heeft u een appartement in Arnhem gekocht, dan bent u automatisch lid van de Vereniging van Eigenaars (VvE). Met professioneel VvE beheer blijft een complex in goede staat. Wist u dat het onderhoud wettelijk verplicht is? Daarnaast behoudt u ook de waarde van het pand in de toekomst, wat u in de toekomst alleen maar meer zal opleveren. Goed gebouwbeheer vraagt om expertise, tijd en aandacht. Gelukkig mag u daarin hulp vragen. Neem contact op met Curo Vastgoed, want daar zitten de VvE experts.

Afspraak maken

 bestuurlijke werkzaamheden Arnhem

Onder bestuurlijke werkzaamheden vallen onder andere het goed afhandelen van schades, het bijhouden van administratie en het organiseren en notuleren van vergaderingen. Een greep uit bestuurlijke werkzaamheden die u uit handen kunt geven:

 • het bijwonen van de jaarlijkse ALV;
 • het verzorgen van correspondentie van VvE, zoals uitnodigingen, agenda, notulen en zakelijke communicatie naar derden;
 • advies geven omtrent de naleving van bepalingen uit splitsingsakte en huishoudelijke reglement;
 • de uitvoering van besluiten van VvE;
 • eigenaren informeren over zaken zoals het appartementsrecht;
 • archiefbeheer.

bestuur VvE uitbesteden aan vastgoedspecialisten Arnhem

Professioneel VvE-management is essentieel. Onze experts zijn specialist in vastgoedbeheer en we bezitten brede, technische en financiële kennis. U heeft namelijk niet alleen met onderhoud te maken, ook met de rechten en plichten van de appartement eigenaar. Curo Vastgoed is open in de communicatie, hebben ruime ervaring, zijn deskundig en een onafhankelijke partij. De voordelen van het uitbesteden van VvE beheer Arnhem zijn:

 • Wij bieden een beveiligd en AVG-proof portaal voor eigenaars aan;
 • we zijn 24/7 bereikbaar;
 • we bieden een onafhankelijk bestuurdersplatform;
 • alle financiële gegevens in één overzicht op portaal kascontrolecommissie;
 • via ons krijgt u een compleet en vakbekwaam team van een VvE manager, medewerkers en financiële medewerkers tot uw beschikking.


Een VvE beheerder heeft te maken met bestuurlijke werkzaamheden, financiële taken en technische werkzaamheden. Deze drie werkzaamheden neemt Curo Vastgoed u uit handen.

financiële werkzaamheden Arnhem

De financiële werkzaamheden van VvE beheer vraagt om kwaliteit, vakkennis, betrouwbaarheid, kwaliteit en als laatste, veel tijd. We snappen dat u die tijd niet zomaar ergens vandaan tovert en daarom is het verstandig om dit uit te besteden aan Curo Vastgoed. Het opstellen van jaarstukken over het afgelopen boekjaar zal gebeuren onder toezicht van een controller, daarnaast leveren we benodigde jaarstukken en nadere informatie digitaal aan bij de kascontrolecommissie. Het administreren, herinneren en aanmanen van de VvE bijdrage van appartement eigenaren, is ons ook niet onbekend. En verder...

 • stellen we een jaarlijks begrotingsvoorstel op met behorende maandelijks verschuldigde VvE-bijdrage.
 • berekenen we, indien nodig, een extra eenmalige VvE-bijdrage voor een uitzonderlijke uitgave.
 • begeleiden we incassoprocedures.
 • doen we de dagelijkse financiële administratie
 • administreren we bankrekeningen op naam van de VvE
 • betalen we uw facturen voor gemeenschappelijke kosten
 • stellen we een VvE-verklaring op ten behoeve van een notaris voor appartementen die in eigendom worden overgedragen.
 • opmaken afrekening van servicekosten
 • aan de hand van het meerjarenonderhoudsplan en bijbehorende liquiditeitsprognose de wettelijke donatie aan het reservefonds bepalen.

technische werkzaamheden Arnhem

Onderhoud is een kwestie van bijhouden en daarvoor zijn onze technische medewerkers. Zij regelen voor u de 24/7 storingsservice voor storingen en spoedeisend onderhoud en ze actualiseren jaarlijks het meerjarenonderhoudsplan. Ook stellen onze vastgoed experts elk jaar weer een rapport op ten behoeve van de jaarlijkse inspectie van het appartementencomplex. Daarnaast ontzorgen we in onder andere:

 • het laten uitvoeren van klein noodzakelijk onderhoud tot afgesproken maandbedrag;
 • opvragen en adviseren voor en over klein en groot onderhoud;
 • werkzaamheden voor groot onderhoud uitbesteden en begeleiden;
 • uitbesteedde werkzaamheden bouwkundig en installatietechnisch controleren;
 • het afsluiten van onderhoudsovereenkomsten voor gemeenschappelijke installaties en voorzieningen van het complex.

wat zijn de kosten voor VvE beheer Arnhem?

Spreken de drie eerder genoemde diensten u wel aan? Dan helpen we u graag met VvE beheer in Arnhem. Alleen kunnen we u niet gelijk de kosten tonen. De kosten hangen namelijk af van de werkwijze en verschillende diensten die wij hierin aanbieden. Wat wilt u dat wij u uit handen nemen en hoeveel tijd mag dit kosten? Voor een prijsindicatie kunt u een offerte bij ons opvragen, zodat we een kostenoverzicht op maat voor u kunnen maken.

vvE begeleiding op maat in Arnhem?

Per onderdeel (bestuurlijk, financieel of technisch) kunt u bepalen of u die bij ons afneemt, of gaat u voor het volledige pakket? Onze vastgoedspecialisten zijn ook beschikbaar voor additioneel advies of begeleiding bij niet genoemde werkzaamheden. Dat kan het volgende zijn:

 • het opstellen van een huishoudelijke reglement;
 • het begeleiden en aanpassen van splitsingsakte;
 • het jaarlijks afrekenen van de collectieve stookkosten op basis van de opgave van het meetbedrijf;
 • het verzorgen van subsidieaanvragen door derden;
 • het verstrekken van tussnetijdse en financiële informatie en/of rapportage aan bestuur en/of eigenaren.


U heeft nu een indruk van wat we voor u kunnen betekenen als het gaat om VvE beheer in Arnhem. Wilt u een aanbod op maat? Laat het ons dan weten. We bespreken graag uw wensen en bieden een offerte op maat.

Door gestructureerd en zorgvuldig te werk te gaan, middels een open en eerlijke communicatie, maar met de nodige flexibiliteit, is geen uitdaging te gek. Samen hard werken om aan de verwachtingen van onze opdrachtgevers te voldoen en pro actief nèt dat beetje extra geven, daar word ik gelukkig van.

Mandy Broekman - Scheerder