• Uw partner op het gebied van vastgoed
 • Uw partner op het gebied van vastgoed
 • Uw partner op het gebied van vastgoed
 • Uw partner op het gebied van vastgoed

vvE beheer Almelo

Beschikt u over een pand in Almelo? Dan is professioneel VvE beheer in Almelo ook erg belangrijk! Dit is niet alleen wettelijk verplicht, maar zorgt er ook voor dat de waarde van dit pand in Almelo behouden blijft. Dit is belangrijk voor de staat van het pand in de toekomst, maar biedt ook optimaal woongenot. Echter kost het veel tijd om dit pand goed te onderhouden, maar is expertise daarbij ook erg belangrijk. Dit ontbreekt vaak bij veel pandeigenaren en dat is waar Curo Vastgoed kan bijspringen! Wij bieden u professioneel en op maat VvE beheer in Almelo!

Onze vastgoedspecialisten

Wij bieden u graag onze kennis omtrent vastgoedbeheer! Onze specialisten bezitten namelijk over een brede technische en financiële kennis die u hierbij nodig heeft. Dit gecombineerd met onze ruime ervaring staat garant voor professioneel VvE-management in Almelo dat gekenmerkt wordt door transparantie, deskundigheid en onafhankelijkheid. Wij bieden u daarom altijd één vaste VvE manager. Wat bieden wij u omtrent VvE beheer in Almelo:

 • Beveiligd en AVG-proof portaal voor eigenaars, 24 uur per dag bereikbaar.
 • Separaat bestuurdersportaal.
 • Portaal kascontrolecommissie waar alle financiële gegevens ingezien kunnen worden.
 • Compleet en vakbekwaam team van VvE manager, technisch medewerkers en financiële medewerkers tot uw beschikking.

Overzicht van onze technische werkzaamheden

 • Klein noodzakelijk onderhoud laten uitvoeren (tot afgesproken mandaatbedrag).
 • Storingsservice 24 uur per dag beschikbaar voor storingen en spoedeisend onderhoud.
 • Offertes opvragen en hierover adviseren, voor klein en groot onderhoud.
 • Werkzaamheden t.b.v. (groot) onderhoud uitbesteden, begeleiden en vervolgens bouwkundig en installatietechnisch controleren.
 • Jaarlijks een technische inspectie van uw complex met rapportage.
 • Jaarlijks actualiseren van het meerjarenonderhoudsplan.
 • Afsluiten van onderhoudsovereenkomsten voor de gemeenschappelijke installaties en voorzieningen van het complex.

Financiële werkzaamheden

 • Opstellen jaarstukken over het afgelopen boekjaar (zoals de exploitatierekening en balans) onder toezicht van onze Controller.
 • Digitaal aanleveren jaarstukken en nadere benodigde informatie aan de kascontrolecommissie verstrekken.
 • Jaarlijks opstellen van een begrotingsvoorstel met de daarbij behorende maandelijks verschuldigde VvE-bijdrage.
 • Indien nodig het berekenen van een extra éénmalige VvE-bijdrage voor een uitzonderlijke uitgave.
 • Administreren en indien nodig herinneren cq aanmanen van verschuldigde VvE-bijdrage appartementseigenaren.
 • Uit handen geven en begeleiden van incassoprocedures.
 • Voeren van de volledige dagelijkse financiële administratie en het administreren van bankrekening(en) op naam van de VvE.
 • Het betalen van de facturen voor de gemeenschappelijke kosten.
 • Het ten behoeve van een notaris opstellen van de VvE-verklaring voor appartementen die in eigendom worden overgedragen.
 • Servicekosten afrekening opmaken (indien dit gezamenlijk is).
 • Bepalen van de wettelijke dotatie aan het reservefonds aan de hand van de meerjarenonderhoudsplan en bijbehorende liquiditeitsprognose.

VvE beheer tarieven in Almelo

Bent u benieuwd naar de kosten van het uitbesteden van VvE beheer? U kunt zich door ons enkel laten adviseren inzake bestuurlijke werkzaamheden, maar u kunt uw pakket eveneens uitbreiden met verschillende financiële en technische diensten. De tarieven van VvE beheer verschillen per dienst, we maken dan ook graag een offerte op maat voor u.

 

Begeleiding door Curo Vastgoed

Al deze diensten kunt u per onderdeel of in combinatie bij ons afnemen. Daarnaast zijn de vastgoedspecialisten van Curo Vastgoed ook beschikbaar voor additioneel advies of begeleiding bij niet genoemde werkzaamheden. Voorbeelden van aanvullende werkzaamheden die niet tot de standaard dienstverlening behoren:

 • Het organiseren en bijwonen van extra vergaderingen van eigenaars.
 • Opstellen meerjarenonderhoudsplan (MJOP).
 • Opstellen huishoudelijk reglement.
 • Het begeleiden van het laten aanpassen van de Splitsingsakte.
 • Het jaarlijks afrekenen van de collectieve stookkosten op basis van de opgave van het meetbedrijf.
 • Het verzorgen van subsidie aanvragen door derden.
 • Het verstrekken van tussentijdse financiële informatie en/of rapportage aan bestuur en/of eigenaren.

Ziet u dit allemaal zitten en wilt u gebruik maken van onze diensten omtrent VvE beheer in Almelo? Neem dan nu contact met ons op! Wij vertellen u meer over de mogelijkheden en bieden u graag een offerte op maat!

 Maak een offerte op maat voor mij

Door gestructureerd en zorgvuldig te werk te gaan, middels een open en eerlijke communicatie, maar met de nodige flexibiliteit, is geen uitdaging te gek. Samen hard werken om aan de verwachtingen van onze opdrachtgevers te voldoen en pro actief nèt dat beetje extra geven, daar word ik gelukkig van.

Mandy Broekman - Scheerder