Maatwerk onder één dak
Ervaren team & korte lijntjes
Actueel inzicht met een online portaal

Langjarige huurovereenkomst GGD Zuid Limburg

Curo Vastgoed heeft voor het bij haar in vastgoedmanagement zijnde kantoorgebouw aan de Valkstraat te Sittard, namens de eigenaar, een langjarige huurovereenkomst mogen sluiten met GGD Zuid Limburg. 

De GGD Zuid Limburg is een gemeenschappelijke regeling, ingesteld door de 16 gemeenten in Zuid-Limburg. Gemeenten hebben de taak om de belangen op het gebied publieke gezondheid in hun gemeente te behartigen; zij bepalen het gezondheidsbeleid en voeren hierop regie. De Geneeskundige Gezondheidsdienst Zuid Limburg adviseert gemeenten, levert data en kennis, verbindt partijen en neemt initiatieven om de gezondheid van de Zuid-Limburgers te verbeteren. Ook zorgt de GGD voor de uitvoering van de wettelijke taken uit de Wet publieke gezondheid en de aanvullende taken die door de gemeenten aan de GGD zijn opgedragen.

Maatwerk onder een dak
Ervaren team en korte lijntjes
Actueel inzicht met online portaal
erkend-leerbedrijf