Maatwerk onder één dak
Ervaren team & korte lijntjes
Actueel inzicht met een online portaal

Energielabel C verplicht voor kantoren vanaf 2023

Dit betekent het

Dat er een plan was om het energielabel C voor kantoren vanaf 2023 te verplichten, was al enige tijd bekend. Maar met de recente wijziging van het Bouwbesluit 2012, is deze verplichting nu ook wettelijk vastgelegd. Het gevolg? Ook uw pand moet tussen nu en 2023 minimaal energielabel C hebben.

Waarom een verplicht energielabel voor kantoren?

Dat het energielabel verplicht wordt voor kantoren is een direct gevolg van het Energieakkoord. Het moet leiden tot een forse energiebesparing en een bijdrage aan de gewenste CO2-reductie. Door dit label ook voor kantoren verplicht te stellen, draagt ook de bestaande bouw bij aan de gestelde doelen van het Energieakkoord.

Energielabel C, wat betekent dat?

Om als kantoor ten minste energielabel C te krijgen, mag het primair fossiel energieverbruik niet hoger zijn dan 225 kWh per m2 per jaar. Dit kan ook als Energie-Index van minimaal 1,3 aangegeven worden.

Blijft het bij energielabel C?

Nee, de eis om te voldoen aan energielabel C is slechts een begin. In 2030 zal energielabel A de standaard zijn en vanaf 2050 is het doel dat gebouwen, en dus ook kantoren, energieneutraal zijn.

Wat betekent deze verplichting?

In het Bouwbesluit 2012 staat dat een energielabel verplicht is voor bestaande bouw. Daar is recent een nieuw artikel aan toegevoegd, 5.11 waarin bepaald wordt dat per 1 januari 2023 een kantoorpand niet meer als kantoor gebruikt mag worden als het geen geldig energielabel heeft met een Energie-Index lager dan 1,3. Energielabel C dus.

Voor welke kantoren geldt deze nieuwe energieverplichting?

Het vereiste van minimaal energielabel C voor kantoren geldt voor:

  • Kantoren groter dan 100 m2
  • Kantoorpanden waarvan meer dan 50% van het gebruiksoppervlak een kantoorfunctie heeft
  • Gebouwen die in 2023 nog als kantoor gebruikt zullen worden (deze eis geldt dus niet bij transformatie, onteigening of sloop)
  • Gebouwen die niet aangemerkt zijn als monument

Wat als uw pand geen energielabel C heeft straks?

De naleving van deze energieverplichting wordt gecontroleerd door de gemeente. Bezit het pand vóór 1 januari 2023 niet het energielabel C, dan mag het pand niet meer als kantoor gebruikt worden. Een gemeente kan nog een waarschuwing geven aan de eigenaar van het gebouw zodat deze alsnog aan de verplichting kan voldoen. Maar een dwangsom of zelfs sluiting van het pand behoort net zo goed tot de mogelijkheden.

Zo bereidt u zich voor

Het is dus belangrijk om zo snel mogelijk actie te ondernemen en te zorgen dat ook uw kantoorpand voldoet aan de eisen van ten minste energielabel C. Dit kan door nu alvast te kijken welke investeringen en/of onderhoudswerkzaamheden voor het gebouw en de installaties de komende jaren gepland staan. Zorg vervolgens dat die werkzaamheden zo worden uitgevoerd dat het gebouw of de installatie voldoet aan de eisen voor energielabel C. En, als het mogelijk is, ook aan de eisen van energielabel A. Want anders moeten tussen 2023 en 2030 nieuwe werkzaamheden uitgevoerd worden om het gebouw geschikt te maken voor de eisen waarvan we nu al weten dat die in 2030 zullen gaan gelden.

Fiscale mogelijkheden en subsidies

Wie investeert in een pand om het duurzamer te maken, kan gebruik maken van verschillende subsidieregelingen en fiscale voordelen. Zeker nu de energielabelverplichting bij wet is vastgesteld, zijn er diverse mogelijkheden om subsidies te benutten. De energie- of milieu-investeringsaftrek bijvoorbeeld, bieden op dit moment aantrekkelijke fiscale mogelijkheden. Ook zijn er geldelijke subsidies. Het is echter goed mogelijk dat die subsidiemogelijkheden afnemen of niet meer beschikbaar zijn tegen het naderen van de deadline, eind 2022 dus.

Meer weten over de energielabelverplichting? Vraag het aan Curo Vastgoed!

Bij Curo Vastgoed zijn we dagelijks met vastgoed & asset management bezig. Wij weten dus ook wat er moet gebeuren om een kantoorpand te laten verduurzamen zodat het voldoet aan de energielabelverplichting. Bent u benieuwd wat deze eis voor energielabel C, of A, voor uw kantoorpand betekent? Neem dan contact met ons op en we bespreken graag met u de mogelijkheden.

Maatwerk onder een dak
Ervaren team en korte lijntjes
Actueel inzicht met online portaal
erkend-leerbedrijf