Maatwerk onder één dak
Ervaren team & korte lijntjes
Actueel inzicht met een online portaal

Een gedegen due diligence-onderzoek

Wat houdt dat in?

Een due diligence-onderzoek is een aankoopinspectie waarmee u vooraf controleert of een investering in vastgoed een verstandige beslissing zal zijn. Dat zo’n onderzoek gedegen en zorgvuldig moet zijn, spreekt voor zich. Maar wat wordt er dan precies gecontroleerd bij een gedegen due diligence-onderzoek en wat levert het u op?

Commerciële en technische kennis van het vastgoed

Bij elke vastgoedinvestering zijn er verwachtingen. Op voldoende rendement bijvoorbeeld of dat het pand bij eigen gebruik ook aan uw wensen zal voldoen. U wilt natuurlijk niet achteraf met de bekende verborgen gebreken geconfronteerd worden. Daarom doen wij in uw opdracht een gedegen due diligence-onderzoek. Dat geeft u kennis op zowel commercieel als technisch vlak van het betreffende vastgoed.

Essentieel bij beslissingen

Zowel bij overnames als bij fusies is een due diligence-onderzoek een vast onderdeel van de afspraken. De informatie die hiermee verkregen wordt, is essentieel om belangrijke beslissingen te nemen. Steeds vaker wordt zo’n onderzoek ook bij vastgoedinvesteringen uitgevoerd en het is inmiddels een standaard onderdeel als vastgoed wordt aangekocht.

Red flag onderzoek

De term ‘due diligence’ betekent letterlijk ‘gepaste zorgvuldigheid’. En dat is ook precies waarvoor het wordt ingezet als een aankoop van vastgoed wordt overwogen; het brengt vooraf de belangrijkste issues in kaart. Zoals wat de waarde van het vastgoed is, de eventuele risico’s en de mogelijke dealbreakers. Zo’n onderzoek staat ook bekend als een ‘red flag onderzoek’. Alle belangrijkste issues worden hierin vermeld zodat de koper of investeerder vooraf bekend is met alle aspecten van het vastgoed en dus een gedegen besluit kan nemen.

Due diligence in het vastgoed

Een due diligence-onderzoek in het vastgoed kan door verschillende partijen uitgevoerd worden, afhankelijk van wat onderzocht moet worden. Dit kan een bestemmingsplanonderzoek zijn, een bouwtechnisch en/of juridisch onderzoek maar ook een onderzoek naar milieu-aspecten of een commercieel onderzoek.

Wat wij voor u uitzoeken

De due diligence-onderzoeken die wij voor onze opdrachtgevers uitvoeren, bestaan uit een commerciële analyse, onderzoek naar verhuuraspecten en een technische analyse.

Commerciële analyse

De commerciële analyse die wij in het kader van due diligence voor onze opdrachtgevers uitvoeren, geeft u inzicht in de commerciële aspecten van de eventuele aankoop. Bij deze analyse kijken wij onder andere naar:
Commerciële ligging van het pand
De bereikbaarheid
De verhuurbaarheid
Het bestemmingsplan
Omgevingsfactoren

Verhuuraspecten

Naast de commerciële factoren zijn ook de verhuuraspecten essentieel. Vandaar dat wij dit standaard opnemen in een due diligence-onderzoek. Wij onderzoeken daarvoor dan het volgende:
Huurprijzen en –voorwaarden
Solvabiliteit en reputatie van de huurders

Technische analyse

Een ander vast onderdeel van het due diligence-onderzoek zoals wij dat uitvoeren, vormt de technische inspectie van het vastgoed. Deze inspectie geeft u een goed beeld van de kwaliteit van het object. En het geeft u ook belangrijke informatie om toekomstige kosten in te kunnen schatten. Een essentiële bron van informatie dus voor de onderhandelingen bij de aankoop van het vastgoed.

Wanneer due diligence nog meer nuttig is

Behalve bij de aankoop van vastgoed is een due diligence-onderzoek ook nuttig bij andere situaties. Zoals in het geval van kredietverstrekking, (her)financiering van vastgoed, (her)ontwikkeling van vastgoed of bij de verkoop ervan.

Meer weten of due diligence voor uw vastgoed aanvragen?

Heeft u een due diligence-onderzoek nodig voor het vastgoed waarin u wilt investeren? Dan kunt u altijd met de specialisten van Curo Vastgoed contact opnemen. Wij bespreken graag waarvoor u zo’n onderzoek nodig heeft en kunnen u adviseren of er nog meer aspecten in meegenomen moeten worden. Wilt u daar meer over weten of een due diligence aanvragen? Dan horen we graag van u!

Maatwerk onder een dak
Ervaren team en korte lijntjes
Actueel inzicht met online portaal
erkend-leerbedrijf