Customization under one roof
Experienced team and short lines of communication
Current insight with online portal

Vanaf 2025 verplichting laadfaciliteit bij utiliteitsgebouwen 

Vanuit de herziene Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD III) volgt voor gebouweigenaren een verplichting tot het aanleggen van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in de gebouwde omgeving. Dit is vastgelegd in het Bouwbesluit. 

Concreet betekent dit het volgende. Vanaf 2025 moet bij bestaande utiliteitsgebouwen met meer dan 20 parkeervakken op hetzelfde terrein, het terrein zijn voorzien in minimaal 1 oplaadpunt. De gebouweigenaar mag zelf bepalen hoeveel oplaadpunten hij in totaal aanlegt. Dit betreffen dan publiekelijk toegankelijke oplaadpunten, waarmee de oplaadpunten ook aan bepaalde eisen moeten voldoen. Ook wanneer het oplaadpunt op een privaat terrein ligt, bijvoorbeeld op een parkeerplaats bij een winkel, maar wel publiek toegankelijk is, zijn deze eisen van toepassing. De eisen zijn de volgende (bron:https://www.rvo.nl/onderwerpen/wetten-en-regels-gebouwen/epbd-iii/laadinfrastructuur-elektrisch-vervoer);

  • Deze oplaadpunten voor normaal vermogen moeten voorzien zijn van contactdozen of voertuigconnectoren van het type 2. Dit is nodig voor de veiligheid en de interoperabiliteit.
  • De meetinrichting die bij deze oplaadpunten staat, moet op een zodanige manier zijn beveiligd dat het dataverkeer en de privacy van de gebruikers voldoende wordt beschermd.

Er zijn enkele aandachtspunten waar rekening mee gehouden moet worden als het gaat om het plaatsen van laadpunten.

Gebruik door externe partijen
In de praktijk kiest men er vaak voor om de oplaadpunten op dezelfde manier geschikt te maken voor gebruik door externe partijen, zoals bezoekers, zoals dat gebeurt bij openbare oplaadpunten. Dit geldt zelfs als een oplaadpunt zich bevindt op een terrein dat niet voor iedereen toegankelijk is, bijvoorbeeld een parkeergelegenheid behorende bij een bedrijfspand, alleen toegankelijk voor medewerkers en bezoekers. Een dergelijk oplaadpunt kan op diverse manieren worden aangepast voor betalend gebruik door bezoekers, zoals met een slim metersysteem en ad-hoc betaling, of met authenticatiesoftware voor roaming.

Balanceren van belasting 
Het wordt ook aanbevolen om oplaadpunten geschikt te maken voor 'smart charging' en 'load balancing'. Oplaadpunten met een 'load balancing'-functionaliteit kunnen tegen beperkte kosten voorkomen dat bij het uitbreiden van het aantal oplaadpunten een zwaardere elektriciteitsaansluiting nodig is.

Beveiliging van gegevens 
Naast een beveiligde meetinrichting is het van belang dat oplaadpunten en installaties professionele waarborgen hebben voor gegevensbeveiliging en cybersecurity. Dit is van belang om in te richten, om hiermee te trachten inbraak op of van verstoring van het systeem te voorkomen.

Bij het daadwerkelijk operationeel plaatsen van een laadpunt komen nog diverse aandachtspunten kijken. Dit betreft veelal maatwerk.
Advies is dan ook te allen tijde om gebruik te maken van de kennis van een erkend installateur.

Bron: www.rvo.nl

Maatwerk onder een dak
Ervaren team en korte lijntjes
Actueel inzicht met online portaal
Follow us
Contact information
Bergweidedijk 10
7418 AA Deventer
Nederland

Tel: 0573 46 00 27
Email: info@curovastgoed.nl
KvK: 56 277 172
erkend-leerbedrijf