We ondersteunen een deel van onze opdrachtgevers bij de verhuur van woningen. Dit betreft woningen van zowel onder als boven de geliberaliseerde huurgrens. Voor deze laatste categorie is er nu een nieuwe wet aangenomen. De betreffende opdrachtgevers hebben we reeds persoonlijk geïnformeerd. In onderstaand artikel geven we inhoudelijke tekst en uitleg over de nieuwe wet.

Aangenomen wetsvoorstel met significante gevolgen

“Voor het eerst maximum aan huurverhogingen in de vrije sector”, kopte Het Parool op 23 maart 2021. De kogel is door de kerk, want de Eerste Kamer stemde in navolging van de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel van PVDA Kamerlid Henk Nijboer. 

Het aangenomen wetsvoorstel maximeert niet alleen de jaarlijkse huurverhogingen (indexering) in de geliberaliseerde sector voor 3 jaar, maar schrapt ook artikel 7:274 lid 1 sub d van het Burgerlijk Wetboek. Het gaat daarbij om de zogenaamde marktconforme huurprijsaanpassing die doorgaans eens in de 5 jaar kan worden toegepast. Het wetsvoorstel is voor een leek tamelijk cryptisch opgesteld, maar bottom line is dat de maximering van de jaarlijkse huurprijsverhoging (indexering) voor 3 jaar geldt en dat de mogelijkheid om de huurprijs vijfjaarlijks marktconform aan te passen 3 jaar na inwerkingtreding van dit wetsvoorstel wordt afgeschaft.

Wat betekent dit voor verhuurders?

Wij leggen kort uit wat dit voor gevolgen heeft voor verhuurders van geliberaliseerde woonruimte. 

Voor geliberaliseerde huurovereenkomsten geldt vrijwel geen huurprijsbescherming. De belangrijkste regel is dat de huurprijs slechts eens per 12 maanden mag worden verhoogd (indexering). De huurprijs kan op twee manieren worden verhoogd: door middel van een verhogingsbeding in de huurovereenkomst, of door middel van het aanbieden van een nieuwe overeenkomst (redelijk voorstel) met een verhoogde (marktconforme) huurprijs. Is het voorstel redelijk en weigert de huurder, dan levert dat een opzeggingsgrond op en kan de verhuurder de huurovereenkomst door de rechter laten beëindigen. Die laatste optie passen verhuurders vaak toe in het geval dat de huurprijs ver onder de marktconforme redelijke huurprijs ligt. 

Door het aannemen van de Wet maximering huurverhoging geliberaliseerde huurovereenkomsten wordt de 12 maandelijkse huurverhoging (indexatie) voor de komende drie jaren gemaximeerd op de inflatie plus 1 procentpunt. Daarnaast zal het over drie jaar na invoering van deze wet niet langer mogelijk zijn een voorstel tot aanpassing van de huur aan de marktconforme huurprijs aan huurder voor te leggen, nu daaraan de wettelijke grondslag daartoe over drie jaar komt te ontbreken. De wet beoogt de maximale verhoging van de huurprijs dwingendrechtelijk (dat wil zeggen dat hiervan niet ten nadele van de huurder in de huurovereenkomst mag worden afgeweken) te regelen en een oordeel over de redelijkheid van een huurverhoging niet aan de rechter te laten. 

Conclusie

Bij bestaande huurovereenkomsten van geliberaliseerde woonruimte is een huuraanpassing naar de omstandigheden in de markt (artikel 7:274 lid 1 sub d Burgerlijk Wetboek) aan uitsterving onderhevig en nog slechts de komende drie jaar mogelijk. Als verhuurder moet u een verzoek tot marktconforme huuraanpassing dus tijdig indienen. De jaarlijkse huurprijsaanpassing (indexering en inflatie) is voor een periode van drie jaar beperkt tot maximaal de inflatie plus 1 procentpunt. Dat wil niet zeggen dat u als verhuurder geen redelijke percentages in de huurovereenkomst mag opnemen. De vraag is of deze maatregelen de huurders gaan helpen, nu het voor de hand ligt dat de verhuurders met kortere huurovereenkomsten zullen gaan werken om zo de marktontwikkelingen bij te houden.  

Uiteraard informeren en adviseren wij onze opdrachtgevers inzake hoe om te gaan met bovenstaande.

Bron: Evert Baart en Wiert Jan Berghuis, beiden advocaat bij Van Diepen Van der Kroef

Op dinsdag 31 maart 2021 is de Regeling wijziging van de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis ter verhoging van de subsidieplafonds bekendgemaakt in de Staatscourant. Het Subsidieloket energiebesparing eigen huis (SEEH) is per 1 april 2021 dan ook weer opengesteld.

Er is 70 miljoen euro extra budget beschikbaar om de SEEH-aanvragen, ingediend voor sluitingsdatum van 31 december 2020, af te kunnen handelen. Met het nieuwe budget voor subsidies aan VvE’s kunnen dus zowel nog lopende als toekomstige aanvragen worden toegewezen. VvE’s die nog moeten starten met een aanvraag zullen op die manier ook kans maken op een subsidie. Hierbij geldt (nog steeds) het beginsel wie het eerst komt, het eerst maalt.

Het doel van de subsidie

De Subsidie energiebesparing eigen huis VvE is bedoeld voor energieadvies en/of energiebesparende isolatiemaatregelen. Dit is van toepassing op VvE’s die energie willen besparen in hun gebouw en de appartementen. Deze subsidie is bestemd voor (gemengde) VvE’s, woonverenigingen en wooncoöperaties. Commercieel vastgoed binnen de VvE (zoals winkels of kantoren) is echter uitgesloten van subsidie.

Aanvraagprocedure

De aanvraag voor de subsidie dient ingediend te zijn voordat er met de renovatie van uw gebouw wordt gestart. U moet minimaal twee isolatiemaatregelen uitvoeren in de bestaande thermische schil. De maatregelen moeten voldoen aan minimale isolatiewaarden en minimale oppervlakten. Kiest u voor maatregelen voor dak- en/of vloer-/bodemisolatie? Dan moet u minimaal 70% van het gehele dak en/of de gehele vloer/bodem isoleren. Meer over (de administratieve afwikkeling van) het aanvraagproces vindt u hier

Bron: VGM 

ALKMAAR – Ter uitbreiding van het ondertussen landelijk bekende en gevestigde Edelwonen concept heeft Curo Vastgoed de Bouwhuis Groep uit Apeldoorn begeleidt bij de aankoop van een vrijstaand kantoorpand gelegen aan de James Wattstraat te Alkmaar. Op deze locatie wordt door de Bouwhuis Groep een nieuw pand in het Edelwonen concept ontwikkeld.

Het concept Edelwonen

Edelwonen is een uniek en onderscheidend concept. Er is naast de aandacht voor goede en moderne huisvesting, tevens aandacht voor de maatschappelijke en sociale kant van wonen. Edelwonen geeft een nieuwe, eigentijdse invulling aan wonen en aan de vraag naar compacte woonruimte voor iedereen die graag in een veilige en sociale omgeving wil wonen. Trendy woonstudio’s en appartementen worden gerealiseerd in een gebouw dat een warm en veilig thuis biedt en daarnaast voorziet in allerlei dagelijkse gemakken, variërend van bijvoorbeeld flexwerkplekken tot sportruimtes en wellness mogelijkheden.

Projectmanagement bij Curo Vastgoed

Naast dat Curo Vastgoed zich dagelijks bezighoudt met uiteenlopende diensten zoals vastgoedbeheer en projectmanagement, kunnen wij u ook begeleiden bij de aankoop van vastgoed. Desgewenst kunnen we tevens het projectmanagement van de transformatie van het aangekochte vastgoed voor u verzorgen. Wilt u vrijblijvend informatie inwinnen, dan staan we u graag te woord.  

LOCHEM - Curo Vastgoed is in het 1e kwartaal van dit jaar gestart met de ver(nieuw)bouw van de voormalige “Apotheek West” op de hoek van de Frans Halslaan en de Rembrandtlaan in Lochem. Het project betreft een transformatie naar woningen.

Hiervoor is het afgelopen jaar de procedure doorlopen om de bestemming te wijzigen naar wonen en is ondertussen ook de omgevingsvergunning onherroepelijk geworden.

De volledig gelijkvloerse (senioren) woningen worden voorzien van een luxe keuken met kookeiland, complete badkamer, energielabel A, vloerverwarming en zijn geheel voorbereid op gas-loos wonen.

Elke seniorenbungalow heeft een eigen berging en een eigen parkeerplaats voor de deur. Alle woningen zijn met twee slaapkamers en een buitenruimte aan zowel de voor- als achterzijde van de woning volledig op de begane grond gelegen, waardoor deze uitermate geschikt zijn voor senioren. De woningen zijn op een rustige locatie gelegen, op circa 10 minuten wandelen van het stadscentrum van Lochem.

In opdracht van Curo Vastgoed heeft Thoma Post Makelaars alle drie de woningen verkocht en er is ondertussen gestart met de sloopwerkzaamheden en voorbereidingen voor de verbouw.

De realisatiefase loopt voorspoedig, oplevering van het project is naar verwachting medio 2021.

Curo Vastgoed heeft dit project in eigen ontwikkeling. (Her)ontwikkeling van vastgoed en het bijbehorende projectmanagement is één van de diensten waarvoor u uitstekend bij Curo Vastgoed terecht kunt.

Wilt u vrijblijvend informatie inwinnen? Neem dan gerust contact op met één van onze vastgoedspecialisten.

DEVENTER - Nadat Curo Vastgoed in de eerste helft van 2020 al bekend maakte dat ze een nieuwe samenwerking was aangegaan met Lomax Vastgoed, is er meer goed nieuws te melden. Het partnership tussen Curo Vastgoed en Lomax Vastgoed is namelijk geïntensiveerd. Beide partijen gaan elkaar nog meer ondersteunen dan voorheen.

Eind 2020 en begin 2021 is de beheerportefeuille van Curo Vastgoed uitgebreid met 5 Lomax Vastgoed panden in de regio. Deze panden zijn gesitueerd in Emmeloord en in het centrum van Hanzesteden Zwolle en Deventer. Naast het dagelijks vastgoedbeheer dat wij al deden voor Lomax Vastgoed, ondersteunt Curo Vastgoed deze mooie opdrachtgever eveneens met aanvullende dienstverlening op maat.

De samenwerking met Lomax Vastgoed is een typisch voorbeeld van de werkwijze van Curo Vastgoed. Met ons ervaren en betrokken team handelen we snel en adequaat, waarbij we de opdrachtgever compleet ontzorgen. Heeft u ook interesse in onze dienstverlening? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Ondanks dat nieuwbouw nog steeds de grootste bron van nieuwe woningen is, wonen steeds meer mensen in een oude school, een voormalig kantoorpand of winkel. Vorig jaar werden er zelfs 12.500 van dit soort panden getransformeerd tot woonhuis. 

Deze cijfers blijken uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. 

Het aantal transformaties van dit soort panden neemt de laatste jaren sterk toe en dit zien we dan ook terug binnen ons netwerk. Sterker nog, we werken er zelf actief aan mee. In 2019 werden er 12.000 transformaties gerealiseerd, waar het in 2017 nog 10.000 waren. Vorig jaar vormden de tot-woning-getransformeerde-panden zo’n 13% van het totale aantal woningen dat aan de woningvoorraad werd toegevoegd. Een significant aandeel dus.

Verbeterd straatbeeld

Er werden vorig jaar maar liefst 5.700 kantoren omgebouwd tot woning. Dit is 46% van het totale aantal kantoorgebouwen met een nieuw bestemmingsplan. Een kwart van dit cijfer betrof oud-winkelpanden en maatschappelijk vastgoed zoals kerken of schoolgebouwen. Deze projecten dragen niet alleen bij aan het inperken van de woningnood, ook het straatbeeld knapt er flink van op. In de binnenstad van Deventer zijn bijvoorbeeld diverse uiteenlopende objecten te vinden die reeds zijn getransformeerd of nog op de planning staan. Van leegstaande winkels en oude pakhuizen tot een kerk in de Smedenstraat – het is en wordt allemaal aangepakt.

De woningen die zich in deze getransformeerde panden bevinden zijn over het algemeen relatief klein. Vorig jaar had 45% van deze woningen een oppervlakte tot 50 m². Ook zijn het vaak huurwoningen (84% in 2018) als eigendom van private partijen zoals institutionele beleggers. 

Projecten door heel Nederland

Rotterdam is koploper wat betreft transformaties; daar werden ruim 1900 panden verbouwd. Dit is goed voor 37% van de totale Rotterdamse woningvoorraad in dat jaar. Amsterdam staat op plek twee met 1.320 transformaties (17%). Maar niet alleen in het westen van het land wordt er hard getransformeerd. Zo zijn we bij Curo Vastgoed recent nog begonnen met de transformatie van een oude apotheek in Lochem. Op onze website zijn verschillende voorbeelden van transformaties te vinden die inzicht geven in hoe we deze projecten aanvliegen en welk resultaat het oplevert.

Transformatie van panden naar soort in 2019

Kantoren in trek

Tijdens de vorige economische crisis liep de leegstand op de kantorenmarkt op tot bijna 17%. Sindsdien zetten overheden het mes in de nieuwbouw van kantoren. Om deze leegstand op te vangen is er volop ingezet op transformatie van die kantoren tot woningen, creatieve broedplaatsen en hotels. 

En hoewel er opnieuw een recessie op komst is, ligt het schrikbeeld van enorm veel leegstand tijdens de huidige coronacrisis niet opnieuw op de loer, zo verklaren onderzoekers van vastgoedbureau Colliers International. Ook het CBS zelf zag de leegstand in de afgelopen jaren flink dalen en verwacht dat dit niet zal stagneren. 

Sterker nog, volgens huizenwebsite Funda is er op dit moment juist meer vraag naar kantoren. Vooral kleinere kantoren en winkelpanden zijn gewild. Maar ook loodsen, fabriekshallen en distributiecentra zijn al zeker een jaar bijzonder in trek. 

Transformatie is de toekomst 

Het transformeren van leegstaande panden tot woningen is dus een kostenefficiënte en snelle manier om de woningnood tegen te gaan. Door in te spelen op de toenemende vraag naar woningen en de afnemende vraag naar kantoorruimte, is de eerste stap naar de oplossing gezet.  

Bron: https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/life/artikel/5193211/woningmarkt-kantoren-leegstand-transformatie-woonhuis-school-winkelpand 

Per 1 augustus is het hoofdkantoor van Vertex Dental, gesitueerd in Soesterberg, in beheer bij Curo Vastgoed. Vertex Dental is een wereldwijd toonaangevende fabrikant van innovatieve  materialen ten behoeve van de tandheelkunde en de tandtechniek. Vertex Dental is onderdeel van het Amerikaanse beursgenoteerde bedrijf 3D Systems, een toonaangevend bedrijf op het vlak van Additive manufacturing.

Het pand is specifiek voor Vertex Dental opgeleverd in 2016.
In het complex bevinden zich, naast het internationale hoofdkantoor, tevens de Vertex Dental academy, ontwikkel- en productie afdelingen, opslaghallen en expeditie.

Inmiddels is binnen Curo Vastgoed zowel de administratieve-, technische- als financiële implementatie opgestart.
We kijken uit naar een prettige en langdurige samenwerking met de eigenaren van het pand en Vertex Dental.

Curo Vastgoed heeft namens eigenaar Vago Barneveld de huurovereenkomst met Taurus Corporate Finance per 2021 langdurig verlengd. Het betreft de overeenkomst inzake een verdieping in het pand genaamd “De Poort van Deventer”, gelegen naast de A1. De gehuurde metrage is bij de verlenging tevens verhoogd van een halve verdieping naar een hele verdieping. 

Om Taurus te kunnen voorzien van optimaal huurgenot, begeleidt Curo Vastgoed voorafgaand aan de huurverlenging de ontwikkeling van de bijgehuurde vleugel. In nauw overleg met eigenaar en huurder is een mooi nieuw afbouwplan gerealiseerd. Denk hierbij aan het aanpakken van alle vloeren en wanden en het plaatsen van een nieuwe pantry.

Wie zich regelmatig in het stadscentrum van Arnhem bevindt, is het niet ontgaan: het verrijzen van een prachtig nieuw pand naast het centraal station.

Het betreft het nieuwe hoofdkantoor van Hoogwegt Group aan de Amsterdamseweg, waarvoor Curo Vastgoed vanaf 1 mei optreedt als vastgoedbeheerder. In dit op een prachtige, centrale locatie gelegen nieuwbouwpand wordt op het moment nog hard gewerkt aan de interne inrichting. Zo worden er bijvoorbeeld nog systeemwanden, een balie en overige inrichting aangebracht, zodat het pand per september in gebruik genomen kan worden.

We willen zowel Arnoud van Tulder van 9K Vastgoed B.V. als Michiel Regterschot van Kreator bedanken voor de samenwerking tot dusver en kijken uit naar een prettig en langdurig partnership.

erkend-leerbedrijf