• Uw partner op het gebied van vastgoed
 • Uw partner op het gebied van vastgoed
 • Uw partner op het gebied van vastgoed
 • Uw partner op het gebied van vastgoed

vvE Beheer Assen

U bezit een appartement(encomplex)? Het is wettelijk verplicht om deze in goede staat te houden. Dat is in Nederland geregeld via het VvE, waar u als eigenaar automatisch lid van bent. Met professioneel VvE beheer blijft een complex in goede staat. Dat is niet alleen een wettelijke verplichting, maar het zorgt ook woongenot voor u of de huurders en uiteraard een pand dat in de toekomst ook nog veel waard is. Goed gebouwbeheer vraagt om expertise in bestuurlijke werkzaamheden, technische en financiële taken. Gelukkig kunnen wij u daarin helpen!

Afspraak maken

 

bestuur VvE uitbesteden aan vastgoedspecialisten Assen

Het bestuur van VvE heeft heel wat zaken waar aan gedacht moet worden rondom onderhoud aan het pand, maar ook de communicatie rondom het appartement(encomplex) en het faciliteren van eventuele huurders. Daar komt heel veel bij kijken en daarom is professioneel VvE-management essentieel. Onze experts zijn specialist in vastgoedbeheer en we bezitten brede, technische en financiële kennis. Deze kennis, gecombineerd met ruime ervaring, maakt dat we voor u professioneel VvE-management in Assen kunnen verzorgen. Wij zijn transparant, deskundig en onafhankelijk. Waarom u zaken met ons zou moeten doen?

 • Wij bieden beveilig en AVG-proof portaal voor eigenaars aan;
 • we zijn 24 uur per dag bereikbaar;
 • we bieden een onafhankelijk bestuurdersplatform;
 • alle financiële gegevens in één overzicht op portaal kascontrolecommissie;
 • via ons krijgt u een compleet en vakbekwaam team van een VvE manager, medewerkers en financiële medewerkers tot uw beschikking.

VvE beheer vraagt dus om kennis van bestuurlijke werkzaamheden, financiële taken en technische werkzaamheden. Gelukkig heeft Curo Vastgoed de kennis in huis om uw VvE beheer in Assen uit handen te nemen.

bestuurlijke werkzaamheden Assen

Om u te ondersteunen in bestuurlijke werkzaamheden, zetten wij onze experts in. Zij zijn goed in de correspondentie en communicatie vanuit VvE naar belanghebbers en derden, het afhandelen van schades, het bijhouden van administratie en het organiseren, bijwonen en notuleren van (Algemene Leden) vergaderingen. Een greep uit bestuurlijke werkzaamheden die u uit handen kunt geven:

 • advies geven omtrent de naleving van bepalingen uit splitsingsakte en huishoudelijke reglement;
 • de uitvoering van besluiten van VvE;
 • eigenaren informeren over zaken zoals het appartementsrecht;
 • archiefbeheer.

financiële werkzaamheden Assen

Financieel ondersteunen we u uiteraard ook. De financiële werkzaamheden moeten met vakkennis uitgevoerd worden om kwaliteit en betrouwbaarheid te garanderen. Zo zal het opstellen van jaarstukken over het afgelopen boekjaar gebeuren onder toezicht van een controller, daarnaast leveren we benodigde jaarstukken en nadere informatie digitaal aan bij de kascontrolecommissie, stellen we een VvE-verklaring op ten behoeve van een notaris voor appartementen die in eigendom worden overgedragen. Voor het administreren, herinneren en aanmanen van de VvE bijdrage van appartement eigenaren, draaien wij onze handen ook niet om. En verder...

 • stellen we een jaarlijks begrotingsvoorstel op met behorende maandelijks verschuldigde VvE-bijdrage.
 • berekenen we, indien nodig, een extra eenmalige VvE-bijdrage voor een uitzonderlijke uitgave.
 • begeleiden we incassoprocedures.
 • doen we de dagelijkse financiele administratie
 • administreren we bankrekeningen op naam van de VvE
 • betalen we uw facturen voor gemeenschappelijke kosten
 • opmaken afrekening van servicekosten
 • aan de hand van het meerjarenonderhoudsplan en bijbehorende liquiditeitsprognose de wettelijke donatie aan het reservefonds bepalen.

technische werkzaamheden Assen

Goed onderhoud kan niet gebeuren zonder dagelijks en jaarlijks technische werkzaamheden. Onze technische medewerkers verzorgen voor u de storingsservice die 24 uur per dag beschikbaar is voor storingen en spoedeisend onderhoud, maar ook actualiseren ze jaarlijks het meerjarenonderhoudsplan en voeren ze een jaarlijkse inspectie uit van uw complex, waar een nette rapportage uit voortkomt. Ook nemen we u de volgende zaken uit handen:

 • het laten uitvoeren van klein noodzakelijk onderhoud tot afgesproken maandbedrag;
 • opvragen en adviseren voor en over klein en groot onderhoud;
 • werkzaamheden voor groot onderhoud uitbesteden en begeleiden;
 • uitbesteedde werkzaamheden bouwkundig en installatietechnisch controleren;
 • het afsluiten van onderhoudsovereenkomsten voor gemeenschappelijke installaties en voorzieningen van het complex.

wat zijn de kosten voor VvE beheer Assen?

Bent u op zoek naar een VvE beheerder in Assen? Dan helpen we u graag. We leggen echter niet gelijk het kostenplaatje neer. We gaan eerst met u in gesprek over welke dienst u wilt afnemen en waar u behoefte aan heeft. Voor een prijsindicatie kunt u een offerte bij ons opvragen, zodat we een kostenoverzicht op maat voor u kunnen laten zien.

vvE begeleiding op maat in Assen?

Per onderdeel (bestuurlijk, financieel of technisch) kunt u bepalen of u die bij ons afneemt, of gaat u voor het volledige pakket? Onze vastgoedspecialisten zijn ook beschikbaar voor dagelijks advies of begeleiding bij niet genoemde werkzaamheden. Dat kan het volgende zijn:

 • het opstellen van een huishoudelijke reglement;
 • het begeleiden en aanpassen van splitsingsakte;
 • het jaarlijks afrekenen van de collectieve stookkosten op basis van de opgave van het meetbedrijf;
 • het verzorgen van subsidieaanvragen door derden;
 • het verstrekken van tussnetijdse en financiële informatie en/of rapportage aan bestuur en/of eigenaren.


U heeft nu een indruk van wat we voor u kunnen betekenen als het gaat om VvE beheer in Assen. Wilt u een aanbod op maat? Laat het ons dan weten. We bespreken graag uw wensen en bieden een offerte op maat.

Door gestructureerd en zorgvuldig te werk te gaan, middels een open en eerlijke communicatie, maar met de nodige flexibiliteit, is geen uitdaging te gek. Samen hard werken om aan de verwachtingen van onze opdrachtgevers te voldoen en pro actief nèt dat beetje extra geven, daar word ik gelukkig van.

Mandy Broekman - Scheerder