• Uw partner op het gebied van vastgoed
 • Uw partner op het gebied van vastgoed
 • Uw partner op het gebied van vastgoed
 • Uw partner op het gebied van vastgoed

vvE beheer Amersfoort

Het onderhouden van een complex, als u er een heeft gekocht, is wettelijk verplicht. Als u eigenaar bent van een appartement(encomplex) in Amersfoort, dan bent u gelijk lid van de Vereniging van Eigenaars (VvE). VvE houdt in dat u zorg moet dragen voor het onderhoud, maar ook voor de rechten en plichten van de eigenaren en eventuele verhuur. Daarnaast moet alle administratie rondom uw appartement(en) helemaal compleet zijn en kloppend. Goed gebouwbeheer vraagt om expertise in financieel, bestuurlijk en technisch oogpunt, maar ook om tijd en aandacht. Gelukkig mag u daarin hulp vragen van onder andere Curo Vastgoed. Wij hebben VvE experts in dienst die u graag te woord staan en ondersteunen in alle aspecten rondom VvE beheer in Amersfoort.

Afspraak maken

 

bestuur VvE uitbesteden aan Curo vastgoedspecialisten Amersfoort

Het bestuur van VvE wordt gevormd door één of meer personen en wordt benoemd in de VvE vergadering. Mochten er meerdere personen het bestuur vormen, dan wordt er een voorzitter, secretaris en penningmeester benoemd. Dit bestuur mag ook extern zijn, wat betekent dat het uitbesteed mag worden aan Curo Vastgoed. Professioneel VvE-management is essentieel. Wij zijn open in de communicatie, hebben ruime ervaring, zijn deskundig en een onafhankelijke partij. De voordelen van het uitbesteden van VvE beheer via Curo Vastgoed zijn:

 • Wij bieden een beveiligd en AVG-proof portaal voor eigenaars aan;
 • we zijn 24/7 bereikbaar;
 • we bieden een onafhankelijk bestuurdersplatform;
 • alle financiële gegevens in één overzicht op portaal kascontrolecommissie;
 • via ons krijgt u een compleet en vakbekwaam team van een VvE manager, medewerkers en financiële medewerkers tot uw beschikking.


Een VvE beheerder heeft te maken met bestuurlijke werkzaamheden, financiële taken en technische werkzaamheden. Deze drie werkzaamheden neemt Curo Vastgoed in Amersfoort u uit handen.

bestuurlijke werkzaamheden Amersfoort

Onder bestuurlijke werkzaamheden vallen onder andere de correspondentie en communicatie met derden, het bijhouden van administratie en het bijwonen, organiseren en notuleren van vergaderingen. Een greep uit bestuurlijke werkzaamheden die u uit handen kunt geven:

 • advies geven omtrent de naleving van bepalingen uit splitsingsakte en huishoudelijke reglement;
 • de uitvoering van besluiten van VvE;
 • eigenaren informeren over zaken zoals het appartementsrecht;
 • archiefbeheer.

financiële werkzaamheden Amersfoort

De financiële werkzaamheden van VvE beheer vragen om kwaliteit, vakkennis, betrouwbaarheid, kwaliteit en als laatste, veel tijd. Curo Vastgoed bespaart u die tijd, als u ons de financiële werkzaamheden rondom VvE overdraagt. Onder die financiële werkzaamheden vallen het opstellen van een jaarlijks begrotingsvoorstel inclusief bijbehorende maandelijks verschuldigde VvE bijdrage en het berekenen van een extra eenmalige VvE-bijdrage voor een uitzonderlijke uitgave (indien nodig). Daarnaast doen we ook gewoon dagelijkse financiële administratie, betalen we facturen voor gemeenschappelijke kosten en begeleiden we incassoprocedures. En verder...

 • stellen we jaarstukken op over het afgelopen boekjaar onder toezicht van een controller;
 • leveren we benodigde informatie en jaarstukken digitaal aan bij kascontrolecommissie;.
 • administreren, herinneren en manen we de VvE bijdrage van appartementseigenaren aan;.
 • administreren we bankrekeningen op naam van de VvE
 • stellen we een VvE-verklaring op ten behoeve van een notaris voor appartementen die in eigendom worden overgedragen.
 • opmaken afrekening van servicekosten
 • aan de hand van het meerjarenonderhoudsplan en bijbehorende liquiditeitsprognose de wettelijke donatie aan het reservefonds bepalen.

Technische werkzaamheden Amersfoort

Jaarlijks terugkomende technische werkzaamheden, die nemen we u graag uit handen. Maar ook dagelijks onderhoud regelen we voor u. De technische werknemers zorgen dat de storingsservice 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar is voor storingen en spoedeisend onderhoud. Jaarlijks actualiseren onze experts het meerjarenonderhoudsplan. Ook stellen ze elk jaar weer een rapport op ten behoeve van de jaarlijkse inspectie van het appartementencomplex. Daarnaast ontzorgen we in onder andere:

 • het laten uitvoeren van klein noodzakelijk onderhoud tot afgesproken maandbedrag;
 • opvragen en adviseren voor en over klein en groot onderhoud;
 • werkzaamheden voor groot onderhoud uitbesteden en begeleiden;
 • uitbesteedde werkzaamheden bouwkundig en installatietechnisch controleren;
 • het afsluiten van onderhoudsovereenkomsten voor gemeenschappelijke installaties en voorzieningen van het complex.

wat zijn de kosten voor VvE beheer Amersfoort?

Curo Vastgoed helpt u graag met VvE beheer in Amersfoort. Alleen kunnen we u niet gelijk de kosten tonen. De kosten hangen namelijk af van de werkwijze en verschillende diensten die wij hierin aanbieden. Wat wilt u dat wij u uit handen nemen en hoeveel tijd mag dit kosten? Voor een prijsindicatie kunt u een offerte bij ons opvragen, zodat we een kostenoverzicht op maat voor u kunnen maken.

vvE begeleiding op maat in Amersfoort?

Per onderdeel (bestuurlijk, financieel of technisch) kunt u bepalen of u die bij ons afneemt, of gaat u voor het volledige pakket? Onze vastgoedspecialisten zijn ook beschikbaar voor advies of begeleiding bij niet genoemde werkzaamheden. Denk onder andere aan:

 • het opstellen van een huishoudelijk reglement;
 • het begeleiden en aanpassen van splitsingsakte;
 • het jaarlijks afrekenen van de collectieve stookkosten op basis van de opgave van het meetbedrijf;
 • het verzorgen van subsidieaanvragen door derden;
 • het verstrekken van tussentijdse en financiële informatie en/of rapportage aan bestuur en/of eigenaren.


U heeft nu een indruk van wat we voor u kunnen betekenen als het gaat om VvE beheer in Amersfoort. Wilt u een aanbod op maat? Laat het ons dan weten. We bespreken graag uw wensen en bieden een offerte op maat.

Maak een plan op maat voor mij

Tijd, kennis en ervaring. Zo zorgen wij met VvE-beheer dat het appartementencomplex van uw vereniging in een uitstekende staat blijft en het bestuur van de vereniging van eigenaren op een juiste wijze wordt begeleid.

Franciska Schillemans