• Uw partner op het gebied van vastgoed

VvE Beheer

Met goed VvE-beheer blijft een complex of gebouw in goede staat. Dat is niet alleen een wettelijke verplichting, het zorgt er ook voor dat de waarde behouden blijft voor de toekomst. Maar een goed beheer door de VvE vereist tijd, expertise en aandacht.Zaken die vaak ontbreken bij de eigenaren of gebruikers. Maar niet bij Curo Vastgoed. Wij verzorgen het VvE-beheer deskundig en professioneel voor diverse opdrachtgevers.
Afspraak maken

Vastgoedspecialisten

De experts van Curo Vastgoed zijn specialist in vastgoedbeheer en bezitten een brede technische en financiële kennis. Dit gecombineerd met onze ruime ervaring staat garant voor professioneel VvE-management dat gekenmerkt wordt door transparantie, deskundigheid en onafhankelijkheid.

Bestuurlijke werkzaamheden

 • Organiseren, bijwonen en notuleren van de jaarlijkse algemene ledenvergadering
 • Het verzorgen van alle correspondentie van de VvE zoals uitnodigingen, de agenda, notulen maar ook de zakelijke correspondentie naar derden
 • Archiefbeheer
 • Schades behandelen
 • Administratie bijhouden zoals eigenarenadministratie en eventuele mutaties
 • Eigenaren informeren over zaken zoals het appartementsrecht

Financiële werkzaamheden

 • Vervaardigen conceptbegroting
 • Incasso’s regelen rondom verschuldigde bijdrages
 • Betalingsachterstanden signaleren en waar nodig een incassoprocedure starten
 • Beheren en administreren VvE-rekeningen, inclusief de betalingen van de gemeenschappelijke lasten
 • Opstellen jaarstukken zoals de exploitatierekening en balans
 • Aanleveren jaarstukken en bijbehorende informatie aan de kascontrolecommissie
 • Afrekenen van de stookkosten (indien dit gezamenlijk is)

Technische werkzaamheden

 • Klein noodzakelijk onderhoud laten uitvoeren (tot mandaatbedrag)
 • Storingsservice 24 uur per dag beschikbaar voor storingen en spoedeisend onderhoud
 • Offertes opvragen en hierover adviseren, voor klein en groot onderhoud
 • Werkzaamheden t.b.v. (groot) onderhoud uitbesteden en vervolgens bouwkundig en installatietechnisch controleren

begeleiding op maat?

Al deze diensten kunt u per module of per onderdeel bij ons afnemen. Daarnaast zijn de vastgoedspecialisten van Curo Vastgoed ook beschikbaar voor additioneel advies of begeleiding bij zaken zoals het opstellen van een huishoudelijk reglement, een meerjarenbegroting, de begeleiding van groot onderhoud, et cetera. Wilt u een combinatie van de verschillende diensten of een aanbod op maat? Laat het ons dan weten . We bespreken graag uw wensen zodat we u een aanbod op maat kunnen doen.

Onafhankelijk, daadkrachtig en servicegericht zijn de kernwaarden van onze organisatie.
Daar zijn we trots op!

Pascal Kok & Marthijn Weijermars