• Uw partner op het gebied van vastgoed
 • Uw partner op het gebied van vastgoed
 • Uw partner op het gebied van vastgoed
 • Uw partner op het gebied van vastgoed

VvE beheer Twente

Beschikt u over een pand of bijvoorbeeld een appartementencomplex in Twente? Dan is het belangrijk dat dit pand in goede staat is en blijft. Hierbij komt Vve beheer in Twente goed van pas. Dit is niet alleen wettelijk verplicht, maar is ook belangrijk voor de waarde van het pand. Optimaal woongenot is belangrijk voor iedereen. Het kost echter wel wat tijd om dit bij te houden, dus daar komen wij om de hoek kijken! Curo Vastgoed helpt u namelijk verder met professioneel en op maat VvE beheer in Twente.

Bestuurlijke werkzaamheden van Curo Vastgoed

 • Organiseren, bijwonen en notuleren van de jaarlijkse algemene ledenvergadering.
 • Het verzorgen van alle correspondentie van de VvE zoals uitnodigingen, de agenda, notulen, maar ook de zakelijke correspondentie naar derden.
 • Adviseren ten aanzien van de naleving van de bepalingen uit de splitsingsakte, huishoudelijk reglement en op de uitvoering van besluiten van de vergadering van eigenaars.
 • Schades van A tot Z afhandelen.
 • Bijhouden van eigenarenadministratie en eventuele mutaties.
 • Eigenaren informeren over zaken zoals het appartementsrecht.
 • Archiefbeheer.

Vastgoedspecialisten voor uw VvE beheer in Twente

Wij beschikken over een brede technische en financiële kennis die voor u van groot belang is. Door onze ruime ervaring en onze kennis kunnen wij zorgen voor professioneel VvE-management. Wij bieden u ten alle tijden transparantie, deskundigheid en onafhankelijkheid. Daarbij heeft u altijd een vaste VvE manager. Onze kenmerken inzake VvE beheer in Twente.

 • Beveiligd en AVG-proof portaal voor eigenaars, 24 uur per dag bereikbaar.
 • Een Separaat bestuurdersportaal.
 • Portaal kascontrolecommissie waar alle financiële gegevens zichtbaar zijn.
 • U heeft altijd een compleet en vakbekwaam team van een VvE manager, technisch medewerkers en financiële medewerkers tot uw beschikking.

Technische werkzaamheden van Curo Vastgoed

 • Klein noodzakelijk onderhoud laten uitvoeren (tot afgesproken mandaatbedrag).
 • Storingsservice 24 uur per dag beschikbaar voor storingen en spoedeisend onderhoud.
 • Offertes opvragen en hierover adviseren, voor klein en groot onderhoud.
 • Werkzaamheden t.b.v. (groot) onderhoud uitbesteden, begeleiden en vervolgens bouwkundig en installatietechnisch controleren.
 • Jaarlijks een technische inspectie van uw complex met rapportage.
 • Jaarlijks actualiseren van het meerjarenonderhoudsplan.
 • Afsluiten van onderhoudsovereenkomsten voor de gemeenschappelijke installaties en voorzieningen van het complex.

Financiële werkzaamheden

 • Opstellen jaarstukken over het afgelopen boekjaar (zoals de exploitatierekening en balans) onder toezicht van onze Controller.
 • Digitaal aanleveren jaarstukken en nadere benodigde informatie aan de kascontrolecommissie verstrekken.
 • Jaarlijks opstellen van een begrotingsvoorstel met de daarbij behorende maandelijks verschuldigde VvE-bijdrage.
 • Indien nodig het berekenen van een extra éénmalige VvE-bijdrage voor een uitzonderlijke uitgave.
 • Administreren en indien nodig herinneren cq aanmanen van verschuldigde VvE-bijdrage appartementseigenaren.
 • Uit handen geven en begeleiden van incassoprocedures.
 • Voeren van de volledige dagelijkse financiële administratie en het administreren van bankrekening(en) op naam van de VvE.
 • Het betalen van de facturen voor de gemeenschappelijke kosten.
 • Het ten behoeve van een notaris opstellen van de VvE-verklaring voor appartementen die in eigendom worden overgedragen.
 • Servicekosten afrekening opmaken (indien dit gezamenlijk is).
 • Bepalen van de wettelijke dotatie aan het reservefonds aan de hand van de meerjarenonderhoudsplan en bijbehorende liquiditeitsprognose.

VvE beheer in Twente: de tarieven

Meer weten over de kosten van het uitbesteden van VvE beheer in Twente? U kunt zich door ons enkel laten adviseren inzake bestuurlijke werkzaamheden, maar u kunt uw pakket eveneens uitbreiden met verschillende financiële en technische diensten. De tarieven van VvE beheer in Twente verschillen per dienst. Een offerte op maat maken we daarom graag voor u!

 

Dienstverlening van Curo Vastgoed in Twente

Al deze diensten kunt u per onderdeel of in combinatie bij ons afnemen. Ook zijn onze vastgoedspecialisten beschikbaar voor additioneel advies of begeleiding bij niet genoemde werkzaamheden. Voorbeelden van onze aanvullende werkzaamheden:

 • Het organiseren en bijwonen van extra vergaderingen van eigenaars.
 • Opstellen meerjarenonderhoudsplan (MJOP).
 • Opstellen huishoudelijk reglement.
 • Het begeleiden van het laten aanpassen van de Splitsingsakte.
 • Het jaarlijks afrekenen van de collectieve stookkosten op basis van de opgave van het meetbedrijf.
 • Het verzorgen van subsidie aanvragen door derden.
 • Het verstrekken van tussentijdse financiële informatie en/of rapportage aan bestuur en/of eigenaren.

Wilt u VvE beheer in Twente door Curo Vastgoed laten uitvoeren? Neem dan nu contact met ons op zodat we alle mogelijkheden kunnen bespreken. Wilt u gebruik maken van verschillende diensten? Bespreek het nu met onze specialisten! Wij horen graag van u!


Maak een offerte op maat voor mij

Onafhankelijk, daadkrachtig en servicegericht zijn de kernwaarden van onze organisatie.
Daar zijn we trots op!

Pascal Kok & Marthijn Weijermars